Masterproef-onderwerpen


Begeleiding

De onderwerpen die ik voorstel zijn door de band uitgesproken ambitieus en tijdsintensief van aard. Veelal dient in het kader van onderstaande Masterproeven niet alleen data geanalyseerd maar ook verzameld te worden. Het ambitieuze karakter heeft natuurlijk ook een positieve zijde: er kunnen hoge punten gehaald worden en onderstaande onderwerpen vormen een ideale opstap naar wetenschappelijk onderzoek.

Alle onderwerpen kunnen hetzij alleen hetzij samen met een collega-student aangepakt worden. Ook de tussenvorm waarbij twee studenten elk een eigen Masterproef schrijven op eenzelfde thema (met eventuele samenwerking voor de dataverzameling en/of literatuurstudie) is mogelijk.

Alle Masterproefstudenten krijgen een begeleider toegewezen. De begeleiding gebeurt op een planmatige en kritische manier. Belangrijk voor een goede samenwerking is: gestructureerd kunnen en willen werken en schrijven, vlot bereikbaar zijn via e-mail en ambitieus zijn met betrekking tot de Masterproef.


Onderwerpen 2018-2019

Alle mogelijke onderwerpen zijn toegewezen.


Eerdere Masterproefstudenten

Eerdere Masterproefstudenten kunnen gecontacteerd worden om een beter beeld te krijgen omtrent de specifieke samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2016-2017 was ik promotor van de UGent-Masterproeven van Ann-Sofie De Meyer (HAWE), Yentl Moerman (HAWE), Julie Grijseels (HAWE), Babette D'Hauwe (HAWE), Kaat De Guchtenaere (HAWE), Matteo Claeskens (EW), Arno Maeckelberghe (EW), Nina Vanwelsenaere (TEW), Ina Maertens (BPM), Ward Vanruymbeke (HIR), Arne De Meyere (HIR), Louis Van Den Broucke (HIR), Jasper Schiettecatte (HIR), Nils Van Damme (HIR), en Olivier Verstraeten (HIR). Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2016-2017 was ik promotor van de UAntwerpen-Masterproeven van Mart Dierken (SEW), Hannah Van Borm (SEW), Magali Van Gils (SEW) en Vincent Van Beirendonck (SEW). Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2015-2016 was ik promotor van de neergelegde UGent-Masterproeven van Michiel Clyncke (TEW), Jeroen Van Isacker (BPM), Lauren Loodts (BPM), Sofie du Gardein (EW), Jolien Ovaere (EW), Jarno Stappers (TEW), Lauren Aers (BE), Stephanie Bogaert (BE), Sam Gorleer (BE), Ella Dewaele (HAWE), Simon Amez (EW), en Kris Geerts (HIR).

Tijdens het academiejaar 2015-2016 was ik promotor van de neergelegde UAntwerpen-Masterproeven van Florence Dobbenie (SEW), Sarah Desmet (SEW), Sarah Tanghe (SEW) en Milou Audenaerd (SEW).

Tijdens het academiejaar 2014-2015 was ik promotor van de neergelegde UGent-Masterproeven van Emmanuel Loran (BE), Jennifer Norga (EW), Frederick Poncin (BE), Olivier Rotsaert (EW), Greet Vander Straeten (HIR), Koen Van De Velde (AE), Marieke Van Hecke (EW), Céline Vileyn (BE), Morgane Vercruysse (EW), Lisa Vandevoorde (HIR), Nele Vande Walle (HIR) en Ilse Verdievel (HIR).

Tijdens het academiejaar 2013-2014 was ik begeleider van de neergelegde UGent-Masterproeven van Anke Penninck (AE), Tine Baert (AE), Sarah De Visschere (EW), Kate Neyts (EW), Lynn De Freyne (EW), Sybren Parmentier (EW), Aurélie Vermeir (EW), Pieter-Jan Devriese (AE), Niels Groothaert (EW), Stefanie Notebaert (BE), Willem Van Melkebeke (EW) en Lisa Glorieux (EW).

De data die verzameld werd in de eerder afgeronde Masterproeven vormen de basis van diverse onderzoeksartikels, waaronder meer dan 15 reeds aanvaard zijn voor publicatie in een tijdschrift opgenomen in de Web of Science. Zie hier voor meer informatie.