Hoe kijken de politieke partijen naar belangrijke arbeidsmarkthervormingen?


Een goede maand geleden evalueerde ik de mate waarin de regering Michel-I haar mantra "jobs, jobs, jobs" kon waarmaken. Nu is het tijd om vooruit te kijken...

Ik hoop dat de komende verkiezingen over inhoud kunnen gaan. En wat mij als arbeidseconoom betreft: over wat we moeten doen om onze werkzaamheidsgraad te laten aansluiten bij die van Nederland en Duitsland. Ik heb daar een aantal ideeën over...

Deze ideeën, vijf arbeidsmarkthervormingen, legde ik per Vlaamse partij voor aan één kandidaat die bezig is met sociaal-economische thema’s. De keuze tussen “akkoord”, “akkoord, maar”, “niet akkoord, tenzij” of “niet akkoord” dwong hen tot duidelijk uitspraken.

De (soms verrassende) resultaten verschijnen de komende dagen hieronder. Met dank aan Simon Amez, Eline Moens en Johannes Weytjens voor de ondersteuning.


Hervorming 1. Minder sterke koppeling tussen lonen en anciënniteit?
Hervorming 2. Praktijktesten naar discriminatie op sectorniveau?
Hervorming 3. Versterkte degressiviteit in de werkloosheidsuitkeringen?
Hervorming 4. SWT volledig uitfaseren?
Hervorming 5. Position switch voor het sociaal overleg?