Jobs, jobs, jobs! Een opiniërende evaluatie


Jobs, jobs, jobs. De regering Michel-I moest in 2014 niet lang zoeken naar een tagline die de rode draad door haar beleid zou vatten. Deze regering afrekenen op de mate waarin haar belangrijkste ambitie werd waargemaakt, is dan ook de logica zelve. Hoeveel jobs zijn er tussen 2014 en 2018 exact bijgekomen? Loopt onze arbeidsmarkt in op Nederland en Duitsland of wordt de kloof enkel groter? Heeft de regering de maatregelen die ze heeft aangekondigd ook effectief uitgevoerd? Vallen de maatregelen te merken in de cijfers? Het zijn vragen die de burger vast beantwoord wil weten alvorens naar het stemhokje te trekken.

In dit laagdrempelige evaluatierapport breng ik de cijfers die volgens mij de juiste zijn om de evolutie van onze arbeidsmarkt tussen 2014 en 2018 te analyseren. Ik duid deze cijfers op een zo objectief mogelijke manier. Nadien reflecteer ik op basis van deze cijfers over het in België (en Vlaanderen) gevoerde beleid. Dat laatste is een veel moeilijker oefening. State-of-the-art impactevaluaties kunnen pas over een aantal jaren gemaakt worden. Mijn beleidsreflecties zijn dan ook deels opiniërend van aard. Het zijn educated guesses.

Deze opiniërende evaluatie kwam tot stand op voorzet van Knack. Zij vroegen Jan Denys en mezelf om een round-up. Wie dus ook de evaluatie van Jan wil kennen én ons advies naar de toekomst, vindt dat in Knack van 6 maart 2019.


Jobs, jobs, jobs! Een opiniërende evaluatie