Frank van Dun        Ph.D., Dr.Jur.     -    Senior lecturer Philosophy of Law.


  
 Ius sine lege


Pages::

Home
Contact
Books
Texts
Teaching 
Links
By the wayIntroductions::

The Law

Logic

Natural Lawgetacro.gif (1692 bytes)

Last update
  2015-12-11

(C) 2004
Frank van Dun
Gent, BelgiŽ

 

 

 


Teaching

 

Maastricht

 

 

Gent

Coursebooks (Maastricht)  

Coursebooks (Gent)  

  Outline European History (pdf)
Metajuridica (werkboek, pdf)
Metajuridica (blokboek, pfd)
Mens, burger, fiscus 
Philosophy of Law 

Outline European History (pdf)
Philosophy of Law & Economics Universiteit Maastricht
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Metajuridica
Postbus 616, 6200 MD Maastricht, NL
 
Lesrooster / Schedule
Mededelingen
/ Announcements

Lesrooster Maastricht

(onder voorbehoud)
 • Blok 3.1         Metajuridica
 • Blok 4.1         Rechtsfilosofie/Philosophy of law
 • Blok 3.3.2      Belastingtheorie
 • Blok 3.3         Recht en logica
 • Blok 4.4         States, Markets and European Integration • Blok Metajuridica (Nederlands recht, basisdoctoraal): Problematiek van orde en wanorde in de menselijke samenleving, met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling van staat en markt in West-Europa en vooral in Nederland (1600-heden). Verschillende episoden uit de politieke, economische en sociale geschiedenis worden bestudeerd vanuit het perespectief van de politieke filosofie, de economische analyse, de politicologie en de sociologie. Dit blok (4 uur/week onderwijsgroep, + 2 uur/week college) wordt gecombineerd met een practicum Economie (2 uur/week). Toetsvorm: Meerkeuzenvragen

           Blokboek (versie 2003-2004, pdf)
                *
Inhoudsopgave

           Werkboek (versie 2003-2004, pdf) 
                * Inhoudsopgave

           Geert Woltjer: De economische manier van denken (niet beschikbaar via deze site)


 • Blok Rechtsfilosofie/Philosophy of law /Philosophy of law (Nederlands recht, einddoctoraal). Grondige studie van fundamentele rechtstheoretische begrippen (recht, wet, vrijheid, gelijkheid, en dergelijke) en theorieŽn daaromtrent. Als er buitenlandse studenten ingeschreven zijn, dan wordt dit blok in het Engels gegeven. Toetsvorm: scriptie (voor Nederlandse studenten naar keuze in Nederlands of Engels) over een onderwerp gekozen in overleg met de docent.
  This course deals with fundamental concepts of jurisprudence (such as law, laws, rights, freedom, equality) and theories relating to them. Examination requirement: write a paper (typically 10-15 pages long) on a subject approved by the tutor.

            Reader (version 2001-2002, DjVu version, 3MB)
                * Inhoudsopgave / Contents

  Links naar teksten / to texts

 • Blok Belastingtheorie (Metajuridica voor studenten van de studierichting fiscaal recht, basisdoctoraal). Studie van de werking en grondslagen van de belastingmaatschappij, waarin achtereenvolgens aan bod komen: fundamentele begrippen van de belastingwetenschap, structuren van de belastingmaatschappij, economische effecten van belastingen, belastingen in rechtsfilosofisch perspectief (in het licht derhalve van het onderscheid tussen recht en onrecht), belastingen in ideologisch perspectief (staatsideologie), en kritiek van diverse pogingen om (moderne) belastingpraktijken te rechtvaardigen. Toetsvorm: Meerkeuzenvragen

            Mens, burger, fiscus (verwijzing, inhoudsopgave en fragment in PDF)


 • Blok Recht en logica (Nederlands recht, einddoctoraal). Grondige studie van technieken voor het lezen, interpreteren en analyseren van teksten en het controleren van de geldigheid van redeneringen. Toetsvorm: in overleg met de docent.

            Recht en logica: theorie en oefeningen (niet beschikbaar via deze site)
            
Logic - an introduction


 • Blok States, Markets and European Integration (European Law School). Studie van theoretische en historische aspecten van staatsvorming in Europa, met bijzondere aandacht voor de hedendaagse bewegingen op het vlak van de Europese integratie (EG, EU). De eerste drie weken zijn gewijd aan een studie van fundamentele thema's in de politieke filosofie. De blokcoŲrdinator is Prof. Dr. Nico Roos..  
  This course is co-ordinated by Prof. Dr. Nico Roos. The first three weeks are devoted to the study of basic themes in political philosophy.

            An Outline of European History (pdf)

            Blokboek (niet beschikbaar via deze site)

            Reader (niet beschikbaar via deze site)


Universiteit Gent
 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Vakgroep Grondslagen van het Recht
Universiteitsstraat 4, B-9000 Gent
 
 
Tel. +32 (0)9 264.68.07
Fax +32 (0)9 264.69.83
E-mail: Frank.vanDun@ugent.be


Lesrooster / Schedule
Mededelingen / Announcements

Lesrooster Gent

(onder voorbehoud)

 • Erasmusprogramma: Philosophy of law and economics

          Course description and introduction 
          Reader 2009

 

          Philosophy of Law and Economics   (DjVu version)

 

 

On the first of March 2005, I retired from the University of Maastricht. The information listed here is therefore no longer relevant.
I thank my former colleagues, especially Alex Jettinghoff, Nico Roos, Hans Crombag, Sef Jansen, Louis Berkvens, Henk Koning, Nico Baakman, Jaap Hage, Elly Peters, Argie Lankkamp, Renť and Rosery Niessen, Marjon Weerepas and Hans Arts,  for many years of fruitful and amicable collaboration.