Masterproef-onderwerpen 2017-2018


Onderstaande Masterproef-onderwerpen ben ik zeer graag bereid te begeleiden als promotor. Al deze onderwerpen zijn toegankelijk voor studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent en de Master sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Voor sommige onderwerpen is evenwel een basiscursus Econometrie vereist.

De onderwerpen die ik voorstel zijn door de band uitgesproken ambitieus en tijdsintensief van aard. Veelal dient in het kader van onderstaande Masterproeven niet alleen data geanalyseerd maar ook verzameld te worden. Het ambitieuze karakter heeft natuurlijk ook een positieve zijde: er kunnen hoge punten gehaald worden en onderstaande onderwerpen vormen een ideale opstap naar wetenschappelijk onderzoek.

Alle onderwerpen kunnen hetzij alleen hetzij samen met een collega-student aangepakt worden. Ook de tussenvorm waarbij twee studenten elk een eigen Masterproef schrijven op eenzelfde thema (met eventuele samenwerking voor de dataverzameling en/of literatuurstudie) is mogelijk.

Sommige onderwerpen begeleid ik (hoofdzakelijk) zelf, andere worden (hoofzakelijk) begeleid door een doctoraatstudent(e) waar ik promotor van ben. Wat ik sowieso zelf doe is: (i) mee een planning met duidelijke deadlines opstellen met ruimte voor zelfstandige afwerking in mei en (ii) zeer uitgebreide feedback geven bij een eerste tekststuk van twee bladzijden.

Masterproefstudenten worden sowieso begeleid op een planmatige en kritische manier. Belangrijk voor een goede samenwerking is: gestructureerd kunnen en willen werken en schrijven, vlot bereikbaar zijn via e-mail en ambitieus zijn met betrekking tot de Masterproef.


Onderwerpen voor 2017-2018

De exacte onderwerpen die ik aanbied zijn te raadplegen via Sharepoint (UGent) en de lijsten van de facultaire studentenadministratie (UAntwerpen). Voor 2017-2018 zijn deze geclusterd in vijf thema's.

  1. Determinanten van studieresultaten in het hoger onderwijs.
  2. Veldonderzoek naar de impact van sociaal-economische status bij online dating (alle onderwerpen reeds ingevuld).
  3. Systematische literatuurstudies naar de impact van beroepsgericht onderwijs, stages en STEM-opleidingen op latere onderwijs- en arbeidsmarktuitkomsten.
  4. Determinanten van voetbalprestaties (alle onderwerpen reeds ingevuld).
  5. Aanwervingsdiscriminatie.

Daarnaast is er een reeks onderwerpen die losstaan van deze clusters.


Interesse?

UGent-studenten vinden meer informatie omtrent mijn onderwerpen via Sharepoint.

Studenten met interesse in één van deze onderwerpen kunnen vrijblijvend langskomen voor meer informatie na afspraak via e-mail.

Specifiek voor UGent-studenten kan dit op:
  • maandag 3 juli (met eventuele toewijzing op maandag 10 juli);
  • vrijdag 4 augustus (met eventuele toewijzing op vrijdag 11 augustus);
  • maandag 11 september (met eventuele toewijzing op maandag 18 september);
  • maandag 2 oktober (met eventuele toewijzing op maandag 9 oktober).


Eerdere Masterproefstudenten

Eerdere Masterproefstudenten kunnen gecontacteerd worden om een beter beeld te krijgen omtrent de specifieke samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2016-2017 ben ik promotor van de UGent-Masterproeven van Ann-Sofie De Meyer (HAWE), Yentl Moerman (HAWE), Julie Grijseels (HAWE), Babette D'Hauwe (HAWE), Kaat De Guchtenaere (HAWE), Matteo Claeskens (EW), Arno Maeckelberghe (EW), Nina Vanwelsenaere (TEW), Ina Maertens (BPM), Ward Vanruymbeke (HIR), Arne De Meyere (HIR), Louis Van Den Broucke (HIR), Jasper Schiettecatte (HIR), Nils Van Damme (HIR), en Olivier Verstraeten (HIR). Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2016-2017 ben ik promotor van de UAntwerpen-Masterproeven van Mart Dierken (SEW), Hannah Van Borm (SEW), Magali Van Gils (SEW) en Vincent Van Beirendonck (SEW). Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2015-2016 was ik promotor van de neergelegde UGent-Masterproeven van Michiel Clyncke (TEW), Jeroen Van Isacker (BPM), Lauren Loodts (BPM), Sofie du Gardein (EW), Jolien Ovaere (EW), Jarno Stappers (TEW), Lauren Aers (BE), Stephanie Bogaert (BE), Sam Gorleer (BE), Ella Dewaele (HAWE), Simon Amez (EW), en Kris Geerts (HIR). Op één student na rondden alle studenten hun onderzoek af in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 16.2/20.

Tijdens het academiejaar 2015-2016 was ik promotor van de neergelegde UAntwerpen-Masterproeven van Florence Dobbenie (SEW), Sarah Desmet (SEW), Sarah Tanghe (SEW) en Milou Audenaerd (SEW). Al hun Masterproeven werden afgerond in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 16.0/20.

Tijdens het academiejaar 2014-2015 was ik promotor van de neergelegde UGent-Masterproeven van Emmanuel Loran (BE), Jennifer Norga (EW), Frederick Poncin (BE), Olivier Rotsaert (EW), Greet Vander Straeten (HIR), Koen Van De Velde (AE), Marieke Van Hecke (EW), Céline Vileyn (BE), Morgane Vercruysse (EW), Lisa Vandevoorde (HIR), Nele Vande Walle (HIR) en Ilse Verdievel (HIR). Al hun Masterproeven werden afgerond in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 15.8/20.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 was ik begeleider van de neergelegde UGent-Masterproeven van Anke Penninck (AE), Tine Baert (AE), Sarah De Visschere (EW), Kate Neyts (EW), Lynn De Freyne (EW), Sybren Parmentier (EW), Aurélie Vermeir (EW), Pieter-Jan Devriese (AE), Niels Groothaert (EW), Stefanie Notebaert (BE), Willem Van Melkebeke (EW) en Lisa Glorieux (EW). Al hun Masterproeven werden afgerond in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 16.0/20.

De data die verzameld werd in de eerder afgeronde Masterproeven vormen de basis van diverse onderzoeksartikels, waaronder meer dan 15 reeds aanvaard zijn voor publicatie in een tijdschrift opgenomen in de Web of Science. Zie hier voor meer informatie.