Binnenkort: 4 vacatures voor doctoraal onderzoeker(s) rond burn-out en etnische discriminatie!


Vacatures voor doctoraal onderzoek rond burn-out

De Onderzoeksraad van de UGent kende collega Eva Derous en mezelf twee doctoraatsmandaten toe om interdisciplinair onderzoek te voeren naar de determinanten van burn-out en de gevolgen van burn-out voor de verdere arbeidsmarktloopbaan. Een omschrijving van het project is hier na te lezen.

De twee doctoraatsmandaten zullen ingevuld worden in het voorjaar van 2019 (vermoedelijke lancering vacatures: januari 2019). De onderzoekers dienen in principe te starten ten laatste eind juli 2019. Laatstejaarsstudenten in academiejaar 2018-2019 kunnen dus absoluut kandideren!

Geïnteresseerden kunnen bij vragen nu reeds contact opnemen via Stijn.Baert@UGent.be. Een vrijblijvend gesprek is zeker mogelijk!


Interdisciplinair onderzoek burn-out Eva Derous en Stijn Baert


Vacatures voor doctoraal onderzoek rond etnische discriminatie

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) kende collega's Peter Stevens, Pieter-Paul Verhaeghe, Piet Van Avermaet, Sara Willems en Eva Derous recent een SBO-project toe met als titel "Het ontwikkelen van traininginstools om etnische discriminatie te verklaren en te reduceren in onderwijs, gezondheid, huisvesting en arbeid".

Dit is de samenvatting van het project (in het Engels): "This project develops training tools for explaining and reducing ethnic discrimination in the fields of education, health care, housing and labour (Edistools). After consultation of a broad range of stakeholders, and informed by a thorough review of the literature on ethnic discrimination in these four domains, this study aims to develop flexible, easy-to-use and interactive education tools that can be used in various learning contexts with both students (e.g. student-realtors, student-physicians…) and professionals (e.g. realtors, teachers and physicians) to: 1) Increase awareness and understanding of the various forms of discrimination and its inter-related and context-depended nature. 2) Empower individual service providers to deal with the different causes of their (potentially) discriminatory behaviour and. 3) Offer opportunities for self-assessment of service providers, some categories of clients and organizations as a whole to become less discriminatory through knowledge development and self-assessment. This project builds on existing research in four different, independent domains by investigating the relationships between discriminatory behaviour, intentions, conscious or unconscious attitudes and/or personality traits; and to explore how these relationships between these individual characteristics differ according to context (e. g. features of schools and health–care organizations) and domains. Different forms of data collection and analysis will be used to understand these relationships within and between these different contexts and domains; including: correspondence tests and (video) observations for measuring behaviour, mystery calling and interviews for measuring discriminatory intentions, questionnaires for measuring attitudes and psychological tests for measuring unconscious attitudes and personality traits. The same forms of data, but analysed in triangulation, will allow us to analyse the importance of social contexts within and between domains.

Binnen het kader van dit project zullen twee postdoctoraal en vier doctoraal onderzoekers worden tewerkgesteld. Twee doctoraal onderzoekers vallen onder mijn (co-)supervisie. Ik zal hoofdpromotor zijn van de doctoraal onderzoeker die zal werken rond etnische discriminatie op de arbeidsmarkt en co-promotor van de doctoraal onderzoeker die etnische discriminatie op de huizenmarkt zal bestuderen.

De twee doctoraatsmandaten zullen ingevuld worden in het voorjaar van 2019 (vermoedelijke lancering vacatures: februari 2019). De onderzoekers dienen in principe te starten ten laatste eind september 2019. Laatstejaarsstudenten in academiejaar 2018-2019 kunnen dus absoluut kandideren!

Geïnteresseerden kunnen bij vragen nu reeds contact opnemen via Stijn.Baert@UGent.be. Een vrijblijvend gesprek is zeker mogelijk!