Teaching


I am involved in several courses on (labour) economics and research methods at Ghent University and University of Antwerp. In addition, I supervise Master theses.

Ik ben betrokken bij verschillende cursussen inzake (arbeids)economie en onderzoeksmethoden aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen. Daarnaast begeleid ik ook Masterproeven.


I supervise Master theses of students in all Master programs at the faculty of Economics and Business Administration of Ghent University and in the Master Social and Economic Sciences at the University of Antwerp.

Ik ben promotor van Masterproef-onderwerpen binnen alle programma's van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent en binnen de Master Sociaaleconomische Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Klik hier voor meer informatie.