Research


My research is mainly situated in the broad field of labour economics with a focus on the transition from school to work and on labour market discrimination. In addition, I have collaborated on research in the fields of education economics, health economics and soccer economics. Here you can find some output of this research.

Mijn onderzoek bevindt zich hoofdzakelijk binnen het veld van de arbeidseconomie, met een focus op de transitie van school naar werk en arbeidsmarktdiscriminatie. Daarnaast publiceerde ik in de -- gerelateerde, sociaal-economische -- velden van de onderwijseconomie, gezondheidseconomie en voetbaleconomie. Via onderstaande links krijgt u een beeld van dit onderzoek.


Click here for a list of my publications in Web of Science journals and discussion papers in the review process. A summary of the main findings and download information is provided. The articles are marked with labels:

labels with respect to topics: discrimination hiring overeducation volunteering student work ethnicity unemployment;

labels with respect to methods used: fictitious job applications vignettes duration analysis dynamic discrete choice;

labels with respect to (sub)fields in economics to which they contribute: labour education health soccer (economics).

Klik hier voor een oplijsting van mijn publicaties in tijdschriften binnen de Web of Science en discussieartikels in het reviewproces voor publicatie. Voor elk artikel wordt een samenvatting (in het Engels en het Nederlands) en download-informatie weergegeven. De artikels zijn voorzien van Engelse labels:

labels betreffende hun topic: discrimination (discriminatie), hiring (aanwerving), overeducation (overqualificatie), volunteering (vrijwilligerswerk), student work (studentenarbeid), ethnicity (etniciteit) en unemployment (werkloosheid);

labels betreffende de gebruikte methode: fictitious job applications (fictieve sollicitaties), vignettes (vignettes), duration analysis (duuranalyse) en dynamic discrete choice (dynamische discrete keuze);

labels betreffende het (deel)veld van de economische wetenschappen waar ze toe bijdragen: labour (arbeidseconomie), education (onderwijseconomie), health (gezondheidseconomie) en soccer (voetbaleconomie).

Een Nederlandstalig A4-overzicht van mijn voornaamste onderzoekslijnen is hier te downloaden.

Click here for my register of (almost) all correspondence experiments on hiring discrimination since 2005.

Klik hier voor de tabelmatige samenvatting van alle correspondentie-experimenten die opgezet werden om arbeidsmarktdiscriminatie te meten sinds 2005.

I supervise a team of eight doctoral students: Brecht Neyt, Hannah Van Borm, Simon Amez, Adelina Sharipova, Johannes Weytjens, Eline Moens, Philippe Sterkens and Louis Lippens. In addition, I guide Claudia Rooman, Abel Ghekiere and Ilse Tobback as a co-supervisor.

Wanting to join my team? Students with very good grades (top-10%) who are interested in topics related to my expertise may not hesitate to contact me to collaborate on a proposal for a doctoral grant (FWO or BOF).

Ik stuur een team van acht doctoraal onderzoekers aan: Brecht Neyt, Hannah Van Borm, Simon Amez, Adelina Sharipova, Johannes Weytjens, Eline Moens, Philippe Sterkens en Louis Lippens. Daarnaast begeleid ik Claudia Rooman, Abel Ghekiere en Ilse Tobback als co-promotor.

Zin om je bij ons te voegen? Hou dan zeker mijn vacaturepagina in het oog. Daarnaast kunnen studenten met hoge punten (top-10% van hun opleiding) en interesse in topics gerelateerd aan mijn expertise me steeds contacteren om samen te werken aan een voorstel voor een doctoraatsbeurs (FWO of BOF).


Adelina Sharipova, Hannah Van Borm, Eline Moens, Stijn Baert, Johannes Weytjens, Simon Amez, Vakgroep Economie, Universiteit Gent