Masterproef-onderwerpen 2016-2017

Onderstaande Masterproef-onderwerpen ben ik zeer graag bereid te begeleiden als promotor.

Al deze onderwerpen zijn toegankelijk voor studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent en de Master sociaal-economische wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Voor sommige onderwerpen is evenwel een basiscursus Econometrie vereist.

De onderwerpen die ik voorstel zijn door de band uitgesproken ambitieus en tijdsintensief van aard. Veelal dient in het kader van onderstaande Masterproeven niet alleen data geanalyseerd maar ook verzameld te worden. Het ambitieuze karakter heeft natuurlijk ook een positieve zijde: er kunnen hoge punten gehaald worden en onderstaande onderwerpen vormen een ideale opstap naar wetenschappelijk onderzoek.

Alle onderwerpen kunnen hetzij alleen hetzij samen met een collega-student aangepakt worden. Ook de tussenvorm waarbij twee studenten elk een eigen Masterproef schrijven op eenzelfde thema (met eventuele samenwerking voor de dataverzameling en/of literatuurstudie) is mogelijk. Volgens de voorkeur van de Masterproef-student(en) kunnen deze onderwerpen in het Nederlands of Engels (behalve wanneer anders aangegeven) geschreven worden.

Ik begeleid Masterproefstudenten op een planmatige en kritische manier. Een planning met duidelijke deadlines wordt opgesteld van bij de start, met ruimte voor zelfstandige afwerking in mei. Een hoofdstuk van enkele bladzijden krijgt makkelijk 50 tot 100 commentaren. Belangrijk voor een goede samenwerking is dan ook: gestructureerd kunnen en willen werken en schrijven, vlot bereikbaar zijn via e-mail en ambitieus zijn met betrekking tot de Masterproef.

Onderwerpen voor 2016-2017

Tien onderwerpen, geclusterd volgens drie thema's, worden aangeboden.

Thema 1. Discriminatie op de arbeidsmarkt

De afgelopen jaren werden aan de Universiteit Gent vele veldexperimenten uitgevoerd waarin aanwervingsdiscriminatie werd onderzocht via het uitsturen van fictieve sollicitaties naar bestaande vacatures. Zie bijvoorbeeld Baert et al. (2015), Baert et al. (2016a) en Baert et al. (2016b). Typisch waren Masterproefstudenten betrokken bij de dataverzameling (en sommigen nadien ook bij verder academisch onderzoek op de data en het Engelse artikel). De bedoeling is om deze unieke data nu te koppelen aan beroeps-, bedrijfs- en sectorkenmerken zodat drijvers van aanwervingsdiscriminatie, over verschillende gronden (zoals etniciteit, geslacht en leeftijd) heen, kunnen bestudeerd worden.

Qua planning verlopen onderstaande onderwerpen als volgt (modelplanning):

 1. September - oktober 2016: korte inlezing literatuur (op basis van lijst promotor) met tabelvormige samenvatting.
 2. November - december 2016: realisatie datakoppeling.
 3. Februari 2016: data-analyses.
 4. Maart - april 2016: redactie Masterproef.
 5. Mei - juni 2016: zelfstandige afwerking.

Onderwerp 1.1: Is aanwervingsdiscriminatie lager in beroepen die meer routinewerk inhouden? Onderwerp toegewezen.

Onderwerp 1.2: Is aanwervingsdiscriminatie lager in grote bedrijven? Onderwerp toegewezen.

Onderwerp 1.3: Is aanwervingsdiscriminatie lager wanneer de competitie op de markt hoger is? Onderwerp toegewezen.

Onderwerp 1.4: Heterogeniteit in aanwervingsdiscriminatie naar een ander kenmerk? Studenten kunnen ook zelf een dimensie voorstellen waarin discriminatie heterogeen zou kunnen zijn. Een inspirerend artikel wat dat betreft, is Drydakis (2015).

Thema 2. Voetbalmythes econometrisch onderzocht

Voetball is big business. Het valt dan ook niet te verbazen dat de afgelopen jaren economisten hebben gepoogd om determinanten van succesvolle voetbalprestaties bloot te leggen. Vaak werd daarbij gestart vanaf welgekende voetbalmythes (Baert en Amez, 2016). Onderstaande Masterproefonderwerpen hebben de ambitie bij te dragen tot die literatuur. Een bestaande studie wordt gerepliceerd op andere data en hetzij inhoudelijk hetzij methodologisch versterkt. In het kader van deze Masterproef wordt, samen met de promotor, een Engels artikel geschreven volgens het format van Journal of Sports Sciences. Studenten die een dergelijk onderwerp willen aanpakken, dienen, behalve wanneer zij eerder verworven competenties kunnen bewijzen, een cursus Engelse schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld bij het UCT, te volgen. Verder is ook het gevolgd hebben van een basiscursus econometrie vereist.

Qua planning verlopen onderstaande onderwerpen als volgt (modelplanning):

 1. September - oktober 2016: korte inlezing literatuur (op basis van lijst promotor); systematische samenvatting van deze literatuur; discussie eigen bijdrage.
 2. November - december 2016: eventuele bijkomende dataverzameling en analyses.
 3. Februari - maart 2016: uitschrijving artikel.
 4. April - juni 2016: uitbreiding artikel tot Masterproef.

Onderwerp 2.1: Beter met 10 dan met 11? Een econometrische evaluatie van het effect van een rode kaart op de einduitslag van een voetbalwedstrijd. Onderwerp toegewezen.

Onderwerp 2.2: Op het einde winnen de Duitsers? Een econometrische evaluatie van cultureel bepaald scoringsgedrag in voetbalwedstrijden. In het kader van dit onderwerp wordt gebouwd op van Ours en van Tuijl (2011).

Onderwerp 2.3: Nieuwe borstels vegen beter? Een econometrische evaluatie van het effect van het vervangen van de hoofdcoach op voetbaluitslagen. In het kader van dit onderwerp wordt gebouwd op van Ours en van Tuijl (2016). Dit onderwerp vraagt een echte interesse in econometrie.

Onderwerp 2.4: Een andere voetbaldeterminant/voetbalmythe econometrisch bestudeerd. Studenten kunnen ook zelf een originele determinant van voetbaluitslagen voorstellen. Het literatuuroverzicht in Baert en Amez (2016) kan daarbij inspirerend zijn.

Thema 3. Gezondheid en studieresultaten

Voor de volgende onderwerpen is het de bedoeling, in de lijn van Baert et al. (2015), data te verzamelen bij studenten omtrent (engagement en) gezondheid en deze te koppelen aan hun studieresultaten.

Qua planning verlopen onderstaande onderwerpen als volgt (modelplanning):

 1. September - oktober 2016: korte inlezing literatuur (op basis van lijst promotor) met tabelvormige samenvatting.
 2. November - december 2016: opstelling vragenlijst, verzameling data en verwerking data.
 3. Februari 2016: data-analyses.
 4. Maart - april 2016: redactie Masterproef.
 5. Mei - juni 2016: zelfstandige afwerking.

Onderwerp 3.1: Smartphonegebruik, slaapkwaliteit en studieresultaten. Onderwerp toegewezen.

Onderwerp 3.2: Studentenleiderschap, alcoholgebruik en studieresultaten. In dit onderwerp is het de bedoeling de impact van engagement als studentenleider op studieresultaten te bestuderen. Laatstejaarsstudenten worden bevraagd inzake hun engagement en studieresultaten doorheen de jaren. Alcoholgebruik en motivatie voor studentenleiderschap wordt daarbij (eventueel) onderzocht als mediator/moderator.

Interesse?

Studenten met interesse in één van deze onderwerpen kunnen vrijblijvend langskomen voor meer informatie na afspraak via e-mail.

Specifiek voor UGent-studenten kan dit op dinsdag 5 juli (met eventuele toewijzing op dinsdag 12 juli), maandag 1 augustus (met eventuele toewijzing op maandag 8 augustus), donderdag 1 september (met eventuele toewijzing op donderdag 8 september), maandag 26 september (met eventuele toewijzing op maandag 3 september) en maandag 3 oktober (met eventuele toewijzing op maandag 10 oktober).

Eerdere Masterproefstudenten

Tijdens het academiejaar 2015-2016 was ik promotor van de UGent-Masterproeven van Michiel Clyncke (TEW), Jeroen Van Isacker (B&PM), Lauren Loodts (B&PM), Sofie du Gardein (EW), Jolien Ovaere (EW), Jarno Stappers (TEW), Lauren Aers (BE), Stephanie Bogaert (BE), Sam Gorleer (BE), Ella Dewaele (HAWE), Simon Amez (EW), en Kris Geerts (HIR). Op één student na rondden alle studenten hun onderzoek af in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 16.2/20. Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2015-2016 was ik promotor van de UAntwerpen-Masterproeven van Florence Dobbenie (SEW), Sarah Desmet (SEW), Sarah Tanghe (SEW) en Milou Audenaerd (SEW). Al hun Masterproeven werden afgerond in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 16.0/20. Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2014-2015 was ik promotor van de Masterproeven van Emmanuel Loran (BE), Jennifer Norga (EW), Frederick Poncin (BE), Olivier Rotsaert (EW), Greet Vander Straeten (HIR), Koen Van De Velde (AE), Marieke Van Hecke (EW), Céline Vileyn (BE), Morgane Vercruysse (EW), Lisa Vandevoorde (HIR), Nele Vande Walle (HIR) en Ilse Verdievel (HIR). Al hun Masterproeven werden afgerond in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 15.8/20. Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

Tijdens het academiejaar 2013-2014 was ik promotor van de Masterproeven van Anke Penninck (AE), Tine Baert (AE), Sarah De Visschere (EW), Kate Neyts (EW), Lynn De Freyne (EW), Sybren Parmentier (EW), Aurélie Vermeir (EW), Pieter-Jan Devriese (AE), Niels Groothaert (EW), Stefanie Notebaert (BE), Willem Van Melkebeke (EW) en Lisa Glorieux (EW). Al hun Masterproeven werden afgerond in de eerstezittijd en hun score, mee bepaald door een onafhankelijke commissaris, bedroeg gemiddeld 16.0/20. Neem gerust met hen contact op om een idee te krijgen omtrent de samenwerking.

De data die verzameld werd in de eerder afgeronde Masterproeven vormen de basis van diverse onderzoeksartikels, waaronder 10 reeds aanvaard zijn voor publicatie in een tijdschrift opgenomen in de Web of Science. Zie hier voor meer informatie.