Ga naar de homepage Creatief

Je kent ons: we maken graag dingen. Hier een kort overzichtje van enkele van onze creaties. Klik op de fotootjes voor meer informatie.
De duif en de draak: een verhaal met geschenk voor Stijn en Saskia (augustus 2007)
De favoriete speeltuin van Goedele, maar dan in het klein (oktober 2005)
Een kookboek met alle belangrijke familierecepten (augustus 2005)
De fotografische stamboom van het geslacht Decock-Libbrecht (augustus 2003)
Hector en de Hectorino's (mei 2003)
Een pensioenpalet voor moe (november 2001)
De eierventjes (eind 2000)
Het fotoboek van de burgelijk natuurkunde (april 1998)
  Airwolf in Lego (1989)