Persoonlijkheid en Perfectionisme

(klik op de titels voor meer informatie)
(De nummers zijn dezelfde als die in de registratietool op Minerva; * = al toegekend)


311*. Hoe stereotiep is de persoonlijkheid van kinderen en adolescenten met Downsyndroom?

312*. Wat is de waarde van persoonlijkheidsonderzoek bij kinderen en adolescenten met een intellectuele beperking?

313. Persoonlijkheid als risicofactor voor het ontwikkelen van probleemgedrag bij jongeren: Een literatuurstudie

314*. 'Kwetsbare' orchideeŽn versus 'robuuste' paardenbloemen: In welke mate verschillen typisch ontwikkelende kinderen in hun temperamentele gevoeligheid voor opvoeding?

315*. OrchideeŽn, paardenbloemen en autisme: In welke mate verschillen kinderen met autismespectrumstoornissen in hun temperamentele gevoeligheid voor opvoeding?

334*. Het perfecte kind en dus de perfecte ouder? Een onderzoek naar de rol van sociale druk, prestatie en zelfwaarde bij opvoeding

335*. Perfectionist voor ťťn dag: Hoe beÔnvloedt tijdelijk geactiveerd perfectionisme eetstoornissymptomen?

336*. Zit er een perfectionist in elk van ons? Hoe perfectionistisch gedrag lijnen en overeten kan veroorzaken