Opvoedingsgedrag en Opvoedingsstijlen

(klik op de titels voor meer informatie)
(De nummers zijn dezelfde als die in de registratietool op Minerva; * = al toegekend)


274. Is voorwaardelijke positieve aandacht slecht voor adolescenten? Wanneer wel en wanneer niet?

276*. "Ik doe toch mijn eigen goesting!": Waarom jongeren doen wat ze niet mogen doen

314*. 'Kwetsbare orchideeŽn versus 'robuuste' paardenbloemen: In welke mate verschillen typisch ontwikkelende kinderen in hun temperamentele gevoeligheid voor opvoeding?

315*. OrchideeŽn, paardenbloemen en autisme: In welke mate verschillen kinderen met autismespectrumstoornissen in hun temperamentele gevoeligheid voor opvoeding?

329*. Een controlerende opvoedingsvoorgeschiedenis: Een harde maar nuttige leerschool?

330. Hoe reageren jongeren met een verschillend persoonlijkheidsprofiel op ervaringen van ouderlijke controle?

331. "De wereld is een jungle en het is ieder voor zich": Hoe beÔnvloedt het mens- en wereldbeeld van ouders hun opvoedingsstijl?

332. Ouderlijke autonomie-ondersteuning: Een rijk concept dat vaak armoedig wordt gemeten

333. Ouders 'bespied' in het dagelijkse leven: Hoe zien ouderlijke autonomie-ondersteuning en controle eruit in het echt?

334*. Het perfecte kind en dus de perfecte ouder? Een onderzoek naar de rol van sociale druk, prestatie en zelfwaarde bij opvoeding

337*. Naar duidelijkheid in de Babylonische spraakverwarring over ouderlijke controle: De relevantie van het onderscheid tussen druk en structuur