Foto's als een middel om jeugdervaringen van psychologische behoeftebevrediging en -frustatie in kaart te brengen

(355)

 

Foto's worden weinig gebruikt in de psychologie als een middel om psychologische ervaringen in kaart te brengen. In deze scriptie worden ervaringen van bevrediging en frustratie van de psychologische basisbehoeftes aan autonomie, competentie, en relationele verbondenheid via jeugdfoto's gemeten en in verband gebracht met het huidige welzijn. De vraag rijst of het primen van jeugdervaringen via foto’s resulteert in een betere inschatting van de ervaren behoeftebevrediging en –frustratie in de jeugdjaren in vergelijking met meer klassieke retrospectieve meetinstrumenten.
 

Soort studie: cross-sectionele studie waarbij jongeren gevraagd worden om een school- en familiefoto mee te brengen

Deelnemers: adolescenten

Aanbevolen competenties: Een onderwerp op de grens tussen fotografie en psychologie


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Maarten Vansteenkiste & Jolene Deeder


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!