Autonomie-ondersteuning, structuur of beiden? De motieven en attitudes van leerkrachten ten aanzien van hun leerkrachtstijl onder de loep

(354)

 

De interpersoonlijke stijl van de leerkracht heeft een grote impact op de kwaliteit van de motivatie van de leerlingen. Vanuit de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) stelt men dat het aanbieden van een behoefteondersteunende context, waarin leerkrachten inspelen op de psychologische behoeften aan autonomie, competentie en verbondenheid van hun leerlingen, de meest optimale vorm van motivatie zal oproepen. Deze scriptie beoogt een exploratief onderzoek naar wat leerkrachten een wenselijke en haalbare lesstijl vinden en wat hun motieven en attitudes zijn voor het al dan niet toepassen van een bepaalde lesstijl.
 

Soort studie: online vragenlijst bestaande uit 4 scenario’s door leerkrachten te beoordelen in termen van wenselijkheid, aanvaardbaarheid en haalbaarheid (ca. 11 items per scenario) + eventueel bijkomende vragenlijsten/items

Deelnemers: reguliere leerkrachten

Aanbevolen competenties: interesse in leerkrachtstijlen, en in het meewerken aan cross-sectioneel onderzoek


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Maarten Vansteenkiste & Nathalie Aelterman


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!