Word je ook soms opstandig in het verkeer? De relatie tussen rebellie, rijgedrag en boetes onderzocht

(353)

 

Vele chauffeurs worden opstandig in het verkeer: ze verzetten zich tegen bepaalde verkeersregels en worden soms zelfs agressief. Voortbouwend op de scripties van Hans Driesen (2007 en Annemiek Reyns (2011) wordt er nagegaan of verschillende motieven (opstandig vs. reflectief verzet) om verkeersregels niet te volgen samenhangen met het rijgedrag, het aantal boetes en de attitude ten opzichte van onbemande camera’s. Hierbij wordt nagegaan of er verschillende groepen chauffeurs kunnen onderscheiden worden, die allen een specifiek motivatie- en rebellieprofiel vertonen.
 

Soort studie: Longitudinale studie

Deelnemers: volwassenen

Aanbevolen competenties: Interesse in verkeersthema’s, beschikken over een netwerk van contacten voor dataverzameling


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Maarten Vansteenkiste


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!