Uitgeslapen of hondsmoe? Slaapkwaliteit en psychologische behoeftebevrediging bij ploegarbeiders

(351)

 

De ene dag voelen we ons fris en uitgeslapen en de andere dag lijken we hondsmoe te zijn. In deze dagboekstudie wordt, in navolging van de scriptie van Ilse Vandevoorde (2011) en op basis van de zelf-determinatie theorie, nagegaan of de mate waarin ploegarbeiders hun psychologische behoeftes aan autonomie, competentie en verbondenheid kunnen bevredigen samenhangt met hun slaappatroon. Specifiek betekent dit dat ploegarbeiders worden gevolgd tijdens weken dat ze in een nachtshift en een dagshift (ochtend of namiddag) zitten om na te gaan of een verstoord slaappatroon tijdens nachtshifts samenhangt met verminderd behoeftebevrediging en verminderd welzijn.
 

Soort studie: Kwantitatief onderzoek - dagboekstudie bij ploegarbeiders gedurende verschillende shifts

Deelnemers: ploegarbeiders

Aanbevolen competenties: Goede communicatievaardigheden om contacten te leggen met bedrijven en proefpersonen voor de dataverzameling


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Maarten Vansteenkiste


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!