Wat doen motiverende en demotiverende leerkrachten?

(350)

 

Als je terugdenkt aan jouw middelbare schooltijd, dan kan je jouw waarschijnlijk een enthousiaste en motiverende en een lusteloze en demotiverende leerkracht voor de geest halen. In deze scriptie wordt aan leerlingen gevraagd om hun ervaringen met deze leerkracht neer te schrijven. Deze verhalen worden gecodeerd om na te gaan welke specifieke gedragingen motiverende en demotiverende leerkrachten stellen. Deze studie kadert in een grootschaliger internationaal project waarin dezelfde vragen worden voorgelegd aan leerlingen uit verschillende landen. De zelf-determinatie theorie vormt de theoretische basis van deze scriptie.
 

Soort studie: kwalitatief onderzoek

Deelnemers: leerlingen uit het hoger onderwijs

Aanbevolen competenties: Interesse om verhalen inhoudelijk te scoren


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Maarten Vansteenkiste & Nathalie Aelterman


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!