Is meer gemotiveerd altijd beter? Verbanden tussen nagestreefde doelen, sociale processen en eetgewoonten

(348)

 

Het nastreven van gezondheid en aantrekkelijkheid zijn veel voorkomende doelen bij jongeren en volwassenen. In deze studie gaan we jongeren onderverdelen naargelang welk doel zij nastreven bij hun eetregulatie. Streven ze vooral gezondheid na of eerder aantrekkelijkheid? Of streven ze geen of beide doelen na? Er wordt nagegaan of jongeren die aantrekkelijkheid nastreven, ook meer maladaptieve processen hanteren. Gaan ze zichzelf vaker vergelijken met andere meisjes of vrouwen? Laten ze hun zelfwaardering sterker afhangen van hun uiterlijk? Wordt vooral in deze groep het eigen lichaam als een ‘object’ geëvalueerd? Bijkomend willen we de eetgewoontes in deze groepen gaan vergelijken. Is vooral de kwantiteit of eerder de kwaliteit van de doelen belangrijk voor een gezonde eetregulatie?
 

Soort studie: clusteranalyse, dataverzameling wordt afgerond november 2011

Deelnemers: adolescenten en volwassenen

Aanbevolen competenties: interesse in Zelf-Determinatie Theorie, eetproblemen en hieraan verbonden processen


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Maarten Vansteenkiste & Joke Verstuyf


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!