Zit er een perfectionist in elk van ons? Hoe perfectionistisch gedrag lijnen en overeten kan veroorzaken

(336)

 

Perfectionisme speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van psychopathologie en in eetstoornissen in het bijzonder. Perfectionisme wordt doorgaans gezien als een relatief stabiel persoonlijkheidskenmerk, en dus als een trek die sommige mensen meer hebben dan anderen. Een alternatieve visie is dat perfectionisme een kenmerk is dat latent aanwezig is in de meeste of alle mensen, en door omstandigheden kan geactiveerd worden. Indien dit laatste waar is zou het moeten mogelijk zijn om mensen tot perfectionisme te bewegen onafhankelijk van de mate waarin ze vinden dat ze uit zichzelf perfectionistisch zijn. In deze studie wordt perfectionisme aan de hand van experimentele methodologie ge´nduceerd en worden de effecten van deze inductie nagegaan op welzijn, noodbevrediging, en eetstoornissymptomen.
 

Soort studie: Een experimentele studie waarbij deelnemers op Dag 1 langskomen om een contract te ondertekenen waarin ze beloven om zich 24 uur lang als perfectionist te gedragen. Op Dag 2 (na 24 uur) komen ze opnieuw langs en worden ze gevraagd om te rapporteren over hun welzijn en eetgerelateerde gedragingen en gedachten gedurende de voorbije 24 uur.

Deelnemers: vrouwelijke universiteitsstudenten

Aanbevolen competenties: Interesse in zowel eetstoornissen als in de rol van persoonlijkheid en perfectionisme in psychopathologie; Bereidheid om mee te draaien in een lopende dataverzameling


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens & Liesbet Boone


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!