Perfectionist voor één dag: Hoe beïnvloedt tijdelijk geactiveerd perfectionisme eetstoornissymptomen?

(335)

 

Eetstoornispatiënten zijn de kampioenen van het perfectionisme. Maar ook in niet-klinische populaties blijkt perfectionisme samen te hangen met verstoorde eetgedragingen en –houdingen. Hoewel het aantrekkelijk is om aan te nemen dat perfectionisme een oorzakelijke factor is in het teweegbrengen van eetstoornissen en eetstoornissymptomen, is experimenteel onderzoek vereist om deze causale rol effectief aan te tonen. In deze scriptie onderzoeken we of het activeren van perfectionisme gedurende één dag voor een toename van eetstoornissymptomen zorgt. Bovendien gaan we op zoek naar verklarende mechanismen van dit causaal verband.
 

Soort studie: Een experimentele studie waarbij deelnemers op Dag 1 langskomen om een contract te ondertekenen waarin ze beloven om zich 24 uur lang als perfectionist te gedragen. Op Dag 2 (na 24 uur) komen ze opnieuw langs en worden ze gevraagd om te rapporteren over hun welzijn en eetgerelateerde gedragingen en gedachten gedurende de voorbije 24 uur.

Deelnemers: vrouwelijke universiteitsstudenten

Aanbevolen competenties: Interesse in zowel eetstoornissen als in de rol van persoonlijkheid en perfectionisme in psychopathologie; Bereidheid om mee te draaien in een lopende dataverzameling


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens & Liesbet Boone


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!