Het perfecte kind en dus de perfecte ouder? Een onderzoek naar de rol van sociale druk, prestatie, en zelfwaarde bij opvoeding

(334)

 

Ouders rapporteren in toenemende mate dat ze gevoelens van druk en competitie ervaren bij het opvoedingen van hun kinderen. Het lijkt alsof het grootbrengen van succesvolle kinderen een wedstrijd geworden is die belangrijke implicaties heeft voor het zelfbeeld en de levenstevredenheid van de ouders zelf. Er bestaat echter weinig gedegen onderzoek over deze belangrijke maatschappelijk trend. Dit is een studie waarin moeders ofwel in een autonomieondersteunende ofwel in een controlerende conditie worden geplaatst en vervolgens met hun zoon of dochter werken aan een puzzel-taak. Vervolgens wordt geobserveerd en gecodeerd hoe autonomieondersteunend en controlerend de moeder interageert met haar kind. Er wordt nagegaan of experimenteel ge´nduceerde druk een effect heeft op de interactiestijl van de moeder en of bepaalde elementen van het persoonlijk functioneren van de moeder (zoals contingente zelfwaarde) hierin een rol spelen.
 

Soort studie: Een observatiestudie met een experimenteel opzet. De dataverzameling voor deze studie is al begonnen en de student zou een bijdrage kunnen leveren door een tijdje mee te draaien in de dataverzameling en te helpen bij het coderen van de observaties.

Deelnemers: Lagere schoolkinderen en hun ouders

Aanbevolen competenties: Interesse in opvoedingsdynamiek en de vraag waarom sommige ouders relatief meer controlerend en minder autonomieondersteunend zijn dan andere


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens & Dorien Wuyts


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!