Ouders ‘bespied’ in het dagelijkse leven: Hoe zien ouderlijke autonomieondersteuning en controle eruit in het echt?

(333)

 

Onderzoek toont in de toenemende mate dat ouderlijke autonomieondersteuning en controle differentieel samenhangen met belangrijke ontwikkelingsuitkomsten bij kinderen en jongeren. Het meeste onderzoek werkt echter met vragenlijsten, waardoor we als onderzoekers niet zo goed weten hoe autonomieondersteuning en controle er nu in het echte leven precies uitzien. In deze studie bekijken we beelden van interacties tussen moeders en hun kinderen tijdens een levensechte taak om te zien hoe autonomieondersteunend en controlerend er echt uitziet. Is het geobserveerde opvoedingsgedrag verschillend van het zelfgerapporteerde gedrag? Leidt druk op ouders ertoe dat ze zich anders gedragen dan ze denken? Dit zijn belangrijke vragen vanuit theoretisch oogpunt maar ook vanuit praktisch oogpunt. Wanneer we als klinisch psycholoog of als pedagoog willen ouders adviseren over hun opvoedingsgedrag is het belangrijk om zelf goed te weten hoe adaptief en maladaptief opvoedingsgedrag eruit ziet en om hier ook zeer concrete en levensechte voorbeelden van te kunnen geven.
 

Soort studie: Een observatiestudie met een experimenteel opzet. De dataverzameling voor deze studie is al begonnen en de student zou een bijdrage kunnen leveren door een tijdje mee te draaien in de dataverzameling en te helpen bij het coderen van de observaties.

Deelnemers: Lagere schoolkinderen en hun ouders

Aanbevolen competenties: Dit is een scriptie voor iemand die graag met eigen ogen zou willen zien hoe ouderlijke autonomieondersteuning en controle er in het echt uitzien en die zin heeft om deze observaties inhoudelijk te coderen.


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens & Dorien Wuyts


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!