Ouderlijke autonomieondersteuning: Een rijk concept dat vaak armoedig wordt gemeten

(332)

 

Ouderlijke autonomieondersteuning is kenmerkend voor ouders die initiatief en vrijwillig functioneren bij hun kinderen aanmoedigen. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door de intrinsieke waarde van activiteiten in de verf te zetten en zelf te demonstreren, door zoveel mogelijk relevante keuzes te bieden, door het perspectief van het kind in te nemen, en door een persoonlijk betekenisvolle reden te geven voor regels. Hoewel autonomieondersteuning een rijkgeschakeerd begrip met meerdere facetten is, wordt het in vragenlijstonderzoek vaak geoperationaliseerd met een beperkte set van items die sommige maar niet alle aspecten van het begrip meten. In dit onderzoek is het de bedoeling om een rijkere meting van autonomieondersteuning te ontwikkelen aan de hand van (a) een grondige literatuurstudie van het begrip en (b) het formuleren van nieuwe items. Volledig in de sfeer van het onderwerp zal deze nieuwe vragenlijst vervolgens worden gevalideerd in een domein naar keuze, d.i., een domein waar de student een bijzondere voorkeur en interesse voor heeft (bijvoorbeeld sport, studeren, of vriendschappen).
 

Soort studie: Een vragenlijststudie waar zowel ouders als hun adolescente kinderen aan deelnemen

Deelnemers: ouders en adolescenten

Aanbevolen competenties: autonome motivatie om na te denken wat autonomieondersteuning echt betekent en hoe het zich in specifieke en levensechte situaties voordoet


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!