“De wereld is een jungle en het is ieder voor zich”. Hoe beïnvloedt het mens- en wereldbeeld van ouders hun opvoedingsstijl?

(331)

 

Volgens Duckitt hebben mensen met een “jungle world belief” de neiging om een sociaal dominante houding aan te nemen en vooroordeel (bijvoorbeeld racisme) te vertonen. In deze scriptie gaan we de gevolgen van dit soort mensbeeld na voor het gezinsfunctioneren. Er wordt onderzocht hoe verschillende mensbeelden geassocieerd zijn met ouderlijke warmte en controle, en met de houdingen van de kinderen zelf over mensen in het algemeen, levenswaarden (bijvoorbeeld materialisme), en opvoeding. Een centrale hypothese in dit onderzoek is dat een ouderlijk beeld van de wereld als een jungle een rol zou kunnen spelen in de intergenerationele transmissie van vooroordeel, materialistische waarden, en een antagonistische, vijandige interpersoonlijke stijl.
 

Soort studie: Een vragenlijststudie waar zowel ouders als hun adolescente kinderen aan deelnemen

Deelnemers: ouders en adolescenten

Aanbevolen competenties: interesse in opvoedingsprocessen en sociaal-politieke houdingen; bereidheid om gegevens te verzamelen bij gezinnen; zin om mee te denken over alternatieve en meer constructieve mens- en wereldbeelden dan een jungle world belief


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens & Dorien Wuyts


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!