Hoe reageren jongeren met een verschillend persoonlijkheidsprofiel op ervaringen van ouderlijke controle?

(330)

 

Hoewel onderzoek overtuigend heeft aangetoond dat jongeren die hun ouders percipiėren als controlerend (in de betekenis van druk en verplichting) nadelige ontwikkelingsuitkomsten vertonen (bijvoorbeeld depressieve symptomen en laag zelfbeeld), is weinig bekend over de precieze manier waarop een perceptie van ouderlijke controle tot stand komt. Het lijkt aannemelijk dat jongeren met een verschillend persoonlijkheidsprofiel eenzelfde ouderlijk gedrag in verschillende mate als controlerend zullen ervaren. Bovendien zou het kunnen dat jongeren met een verschillend persoonlijkheidsprofiel anders zullen reageren op een ouderlijke uiting van controle. Terwijl jongeren met een overgecontroleerd (geļnhibeerd) persoonlijkheidsprofiel mogelijks compulsieve gehoorzaamheid vertonen als reactie op ouderlijke controle, kunnen jongeren met een ondergecontroleerd (impulsief) persoonlijkheidsprofiel eerder rebellie vertonen als reactie. Deze en andere onderzoeksvragen over het samenspel tussen ouderlijk opvoedingsgedrag en de persoonlijkheid van jongeren worden onderzocht aan de hand van vignetten die verschillende scenario’s van ouderlijk opvoedingsgedrag weergeven.
 

Soort studie: Een vragenlijststudie waarbij aan adolescenten met een verschillend persoonlijkheidsprofiel vignetten worden voorgelegd, die verwijzen naar meer of minder controlerend opvoedingsgedrag

Deelnemers: adolescenten

Aanbevolen competenties: interesse in opvoedingsprocessen en persoonlijkheid; bereidheid om gegevens te verzamelen bij adolescenten; zin om mee te denken over zinvolle en levensechte opvoedingsvignetten


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!