Een controlerende opvoedingsvoorgeschiedenis: Een harde maar nuttige leerschool?

(329)

 

In de lekenpsychologie bestaat het idee dat controlerende opvoedingservaringen een kind kunnen ‘harden’ en wapenen tegen controlerende ervaringen later in het leven. Op basis van de zelfdeterminatietheorie daarentegen kan verwacht worden dat een controlerende opvoedingsvoorgeschiedenis kinderen net gevoeliger maakt voor nieuwe controlerende ervaringen en hun capaciteit om adequaat met die controlerende ervaringen om te gaan ondermijnt. Beide conflicterende hypothesen worden onderzocht in een studie waarin kinderen/adolescenten met een meer of minder controlerende opvoedingsvoorgeschiedenis worden blootgesteld aan nieuwe controlerende ervaringen en waarbij hun subjectieve ervaring van controle, hun attributies, en hun gevoelens worden bevraagd.
 

Soort studie: Een vragenlijststudie waarbij aan adolescenten met een verschillende opvoedingsvoorgeschiedenis vignetten worden voorgelegd, die verwijzen naar meer of minder controlerend opvoedingsgedrag

Deelnemers: adolescenten

Aanbevolen competenties: interesse in opvoedingsprocessen; bereidheid om gegevens te verzamelen bij adolescenten; zin om mee te denken over zinvolle en levensechte opvoedingsvignetten


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Prof. Bart Soenens


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!