‘Kwetsbare’ orchideeën versus ‘robuuste’ paardenbloemen: In welke mate verschillen typisch ontwikkelende kinderen in hun temperamentele gevoeligheid voor opvoeding?

(314)

De differentiële susceptiliteitshypothese (Belsky & Pluess, 2009) stelt dat kinderen van elkaar verschillen in hun aangeboren gevoeligheid voor omgevingsinvloeden zoals opvoeding. Sommige kinderen hebben temperamentstrekken die hen robuust en relatief immuun maken tegen omgevingsinvloeden. Deze kinderen zijn net als paardenbloemen: bloemen die bekend zijn omwille van hun robuustheid, ze groeien en bloeien onder bijna alle klimaatomstandigheden. Andere kinderen zijn meer kwetsbaar en hebben, net als orchideeën, specifieke groeicondities nodig om tot bloei te komen. Deze kinderen lopen een verhoogd risico om psychopathologie te ontwikkelen en dit risico wordt des te groter wanneer ze opgroeien in een negatief (opvoedings)milieu.
Echter, net omwille van deze verhoogde gevoeligheid voor de omgeving, zou het ook kunnen dat net deze kinderen meer voordeel kunnen halen uit een positief opvoedingsmilieu. Op deze manier zouden de ‘kwetsbare’ orchideekinderen de eigenschap in zich dragen om, net als orchideeën, te komen tot een meer spectaculaire ‘groei en bloei’.
Deze masterproef wil deze revolutionaire hypothese verder onderzoeken en nagaan of ‘orchidee’- en ‘paardenbloemkinderen’ op de voorspelde manier reageren op negatieve en positieve opvoedingsinvloeden. Concreet verwachten we dat ‘orchideekinderen’ – in vergelijking met ‘paardenbloemkinderen’ - meer probleemgedrag zullen vertonen bij negatieve opvoedingscondities maar tegelijk ook een betere aanpassing vertonen bij een positief opvoedingsklimaat.
 

Soort studie: De student werkt op bestaande datasets over persoonlijkheid, opvoeding en probleemgedrag bij kinderen en adolescenten

Aanbevolen competenties: Interesse in persoonlijkheid en opvoedingsinteracties

Deelnemers: ouders beoordeelden Vlaamse ‘typisch ontwikkelende’ kinderen en adolescenten


Aantal studenten: 2

 

Promotor & begeleider: Dr. Sarah De Pauw


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!