Persoonlijkheid als risicofactor voor het ontwikkelen van probleemgedrag bij jongeren: Een literatuurstudie

(313)

 

Bepaalde persoonlijkheidskenmerken maken kinderen en adolescenten kwetsbaar voor het ontwikkelen van probleemgedrag. Alhoewel de relaties tussen persoonlijkheid en probleemgedrag steeds vaker onderzocht worden, bestaat er heel wat inconsistentie over de sterkte en richting van deze verbanden tussen studies. Mervielde et al. (2005) suggereerden dat vooral Neuroticisme en Extraversie een specifieke rol zouden spelen in de ontwikkeling van internaliserende problemen, terwijl vooral Altruďsme en Conscientieusheid geassocieerd zouden zijn met externaliserende problemen bij jongeren.

Deze masterproef wil een overzicht bieden van de empirische evidentie voor deze hypothese. Concreet willen we een overzicht maken van al het onderzoek dat hierover werd uitgevoerd met de Hiërarchische Persoonlijkheidsvragenlijst voor Kinderen (HiPIC; Mervielde & De Fruyt, 2002) en de wereldwijd vaak gebruikte Gedragsvragenlijst voor probleemgedrag bij kinderen (CBCL; Achenbach, 2000). De verbanden tussen persoonlijkheid en probleemgedrag worden op zowel domein- als facetniveau bekeken. Ook wordt er nagegaan of deze verbanden anders zijn over verschillende leeftijden heen en over klinische en niet-klinische groepen.
Dit onderzoeksproject gebeurt in een (inter)nationale samenwerking als eerbetoon aan het werk van Prof. dr. Ivan Mervielde (11 januari 1947 – 22 augustus 2011).
 

Soort studie: ‘detective’ onderzoek (“Wie heeft er de HiPIC en CBCL gebruikt in onderzoek?”)

Aanbevolen competenties: speurderskwaliteiten, zin voor initiatief


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Dr. Sarah De Pauw


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!