Hoe stereotiep is de persoonlijkheid van kinderen en adolescenten met Downsyndroom?

(311)

In de populaire media wordt er vaak een stereotiepe persoonlijkheid toegeschreven aan personen met het Syndroom van Down. Kinderen en jongeren met Downsyndroom worden vaak omschreven als sociaal en spontaan, genegen en beminnelijk, controleerbaar, gemakkelijk en kalm. Andere bronnen spreken over een opmerkelijke koppigheid en een lage frustratietolerantie bij deze jongeren.
De wetenschappelijke evidentie voor dit stereotiepe persoonlijkheidsprofiel is echter niet duidelijk. Het valt op dat er maar weinig recente studies zijn die op een adequate manier peilen naar temperament of persoonlijkheid bij jongeren met Downsyndroom en/of een intellectuele beperking.
In deze masterproef willen we empirisch onderzoek uitvoeren naar de mate waarin kinderen en adolescenten met Downsyndroom nu echt verschillen van hun leeftijdsgenootjes (met en zonder intellectuele beperking) in termen van persoonlijkheid. Hierbij onderzoeken we een brede waaier van temperament- en persoonlijkheidstrekken.

 

Soort studie: empirisch onderzoek, vragenlijststudie

Aanbevolen competenties: interesse in de persoon van jongeren met een intellectuele beperking/Down syndroom, hun leefwereld en steunverenigingen, goede communicatievaardigheden, zin voor initiatief

Deelnemers: ouders van kinderen en adolescenten met een intellectuele beperking/Down syndroom


Aantal studenten: 1

 

Promotor & begeleider: Dr. Sarah De Pauw

Co-Promotor & begeleider: Prof. Dr. Geert Van Hove


Verder lezen:

Naar registratietool op Minerva!