Op zoek naar de ontwikkelingskrachten van Vlaamse jongeren

(275)

 

Jongeren komen in onderzoek en in de media vaak negatief in beeld. De aandacht gaat exclusief uit naar de problemen die jongeren ervaren en de risico's die ze ondergaan. Om jongeren echter écht te begrijpen en om hen goed te kunnen helpen bij problemen, is het belangrijk om uit te gaan van hun sterktes, niet van hun zwaktes. Dat is een centraal uitgangspunt van Positive Youth Development (Lerner et al., 2005), een recente strekking in de ontwikkelingspsychologie over adolescenten. Om die sterktes van jongeren, developmental assets genaamd, te meten werden reeds tal van instrumenten ontwikkeld.
In deze studie willen we de developmental assets van Vlaamse jongeren meten en relateren aan hun psychosociaal welbevinden en hun psychologische behoeftebevrediging. Daarbij willen we zowel gezonde jongeren als jongeren uit risicogroepen bevragen.
 

Soort studie: cross-sectioneel vragenlijst onderzoek bij adolescenten

Deelnemers: adolescenten


Aantal studenten: 2 die samenwerken voor de data-verzameling, maar wel aparte masterproeven met specifieke focus of keuze van metingen

Aanbevolen competenties: Een positieve visie op jongeren, en indien mogelijk, toegang tot jongeren uit risicogroepen

 

Promotor & begeleider: Prof. Wim Beyers, in samenwerking met gastprof. Kelly Dean Schwartz, een expert terzake


Verder lezen:


Interessante links:

Naar registratietool op Minerva!