Studeren of stage lopen in het buitenland 

 

ERASMUS

via PP07

 

Wat is ERASMUS ?

 

ERASMUS staat al sinds 1987 voor "European Community Action Scheme for the Mobility of University Students". Hoeksteen van ERASMUS is de studentenmobiliteit, die wordt mogelijk gemaakt door de toekenning van beurzen waarmee je aan een buitenlandse universiteit kan studeren.

Via onze vakgroep kan je met ERASMUS voor 5 maanden naar een buitenlandse universiteit om les te volgen, of 10 maanden om stage te lopen. Dit betekent dat je de vakken of stageperiodes die je in het buitenland aflegt, mag laten vallen uit je studieprogramma aan de Universiteit Gent.

 

De voordelen voor een ERASMUS student

 

Niet alleen kan je van ERASMUS een beurs krijgen om je reis naar en je verblijf in het buitenland te betalen (ook eventuele extra kosten voor taalopleiding of hogere kosten van levensonderhoud in het gastland worden via de beurs vergoed), op ERASMUS gaan is nog op talrijke andere vlakken de moeite waard. Je leert er vlot vreemde talen hanteren, je raakt vertrouwd met de cultuur van een ander land, je wint aan zelfvertrouwen, en je breidt je (internationale) vriendenkring uit. Ook als je in Nederland op ERASMUS gaat, kom je in contact met studenten uit heel Europa. Lees hier meer over alle voordelen van Erasmus, en besef dat met alle sociale media waarover studenten vandaag beschikken, de band met het thuisfront ook tijdens je Erasmusverblijf in stand kan houden! Vele gewezen ERASMUS studenten kijken op die tijd terug als één van de tofste periodes uit hun studententijd.

ERASMUS-ervaring is ook een troef voor je beroepscarrière. Werkgevers appreciëren de buitenlandse ervaring, de openheid en de zin voor initiatief die vele ERASMUS-studenten kenmerkt. Kortom, een succesvolle ERASMUS-ervaring staat goed op elk CV.

 

Zie alle praktische info op de facultaire site.  

 

Mogelijkheden voor ERASMUS binnen onze vakgroep

 

Op dit moment lopen er tussen onze vakgroep en buitenlandse universiteiten/vakgroepen 8 uitwisselings-projecten in het kader van ERASMUS. Op alle bestemmingen kunnen studenten uit de 3de bachelor (of 1ste master) vakken volgen gedurende één semester. Op één bestemming is het voor studenten in de 2de master psychologie ook mogelijk om klinische stage te lopen (Groningen).

 

Onze twee akkoorden met Turkse universiteiten (Ankara & Middle East Technical University) staan on hold zolang de onrust in Turkije onder Erdogan niet voorbij is...

3. Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Ook deze universiteit in de hoofdstad van Portugal richt zich sterk op Erasmus. Isabel Neves, de Erasmus coördinator van de faculteit, leidt je doorheen je zoektocht naar vakken en helpt je ook met de praktische zaken. De onderwijstaal is Portugees. Dat kan je hier leren in Gent (UCT) en ook op CVO Groeipunt (ook in Gent), en in Portugal zelf natuurlijk. Verschillende proffen spreken vlot Engels en een deel van het leermateriaal is ook in het Engels. Er zijn twee plaatsen per academiejaar voor telkens één semester, voor zowel bachelor- als masterstudenten.

4. Uniwersytet SWPS ofwel SWPS University of Social Sciences and Humanities, Faculty of Psychology

Deze relatief jonge universiteit in de Poolse hoofdstad Warschau werd in 1996 opgericht door drie psychologen en heeft een sterk internationaal profiel met het volledige onderwijs in het Engels! De Institutional Erasmus+ coordinator Dorota Słowińska ontvangt je met open armen en wijst je de weg in de programma's van de Bachelor Psychologie én de Masters Psychologie. Er zijn twee plaatsen voor 3de bachelorstudenten en twee plaatsen voor masterstudenten, die vakken volgen voor telkens één semester.

5. Vrije Universiteit Amsterdam, Psychologie

Arnold Pannenborg zet je op pad voor een geweldige ervaring in deze mooie stad en voor colleges te volgen aan deze topuniversiteit, die sterk inzet op internationalisering. Er zijn twee plaatsen voor studenten (bachelor & master) die vakken volgen voor telkens één semester.

6. Rijksuniversiteit Groningen, Clinical & Developmental Neuropsychology

Ellen de Jong en haar collega’s maken je wegwijs in het vakkenpakket van de RUG, en je kan er ook een klinische stage lopen. Er is één stageplaats die daar voor ons voorbehouden is, met name in GGZ Drenthe of in Accare (allebei in de buurt van Groningen). Er zijn twee plaatsen voor masterstudenten die vakken volgen voor telkens één semester. Er is één plaats voor een student in de 2de master die stage wil lopen.

7. Universiteit Utrecht, Ontwikkelingspsychologie

De medewerkers van het International Office wijzen je de weg in het uitgebreide en hoogstaande onderwijsaanbod van de UU. Je kan er kiezen uit tal van vakken die je opleiding hier in Gent kunnen complementeren, bachelorstudenten uit het bachelorprogramme psychologie in Utrecht, masterstudenten ondermeer uit de Master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie of de onderzoeksgerichte master Development and Socialisation in Childhood and Adolescence. Er zijn twee plaatsen per academiejaar voor telkens één semester, voor 3de bachelor en masterstudenten.

8. Universiteit Maastricht, Faculty of Psychology and Neuroscience

De medewerkers van het International Office maakt je wegwijs in de verschillende erg interessante onderwijsblokken (klinisch, neuro-psychologisch, etc.) uit  het erg studentgerichte onderwijsaanbod van deze universiteit. Maastricht heeft een hoogstaande masteropleiding en verwelkomt dus graag studenten met een goed bachelor-curriculum voor het volgen van geselecteerde vakken uit hun masters, of een volledig masterblok. Voor deze masterstudenten is enkel het 1ste semester mogelijk. Ook studenten in de 3de bachelor komen in aanmerking. De onderwijstaal is overwegend Engels. Er zijn twee plaatsen per academiejaar voor telkens één semester.

 

Dit aanbod staat open voor alle studenten, dus ook als je ergens anders je scriptie maakt of stage loopt kan je via onze uitwisselingsprogramma’s naar het buitenland. Wij adviseren om vooral in de 3de bachelor (of 1ste master) op ERASMUS te gaan als je enkel vakken wil volgen (alle bovenstaande bestemmingen). Als je stage wil lopen is ERASMUS enkel aangewezen in de 2de master (enkel in Groningen).

 

Meer (praktische) informatie: Kijk op de internationaliserings-websites van de UGent of van onze faculteit, en kom zeker naar de informatie-avond van onze faculteit, dit jaar op woensdag 30 november 2022 om 19u in  FPPW Auditorium 2, of neem contact met Matteo Giletta, de uitwisselingscoördinator voor PP07 voor ERASMUS.