Tom Defoirdt Origami

Welcome to my site devoted to origami, the art of paperfolding. Origami is in fact a way of sculpturing in which by folding only a three dimansional sculpture is formed from a two dimensional piece of paper. In this view, origami is a more constructive way of working than “normal” sculpturing, where the sculpture is created by cutting pieces off a larger block. The toolbox an origami artist has at his disposal -and which will distinct one model from another- are the type of paper (color and texture) and the way of folding (i.e. the exact location and sharpness of each fold and the folding sequence). Traditionally, origami models are sculptured from one single square of paper. The origami artist starts generally by folding a base; this is the technical phase in designing origami, in which a geometric shape consisting of a number of flaps is created. The exact number and the location of the flaps corresponds to the appendages of the finalised model. A base used to fold a mammal, for instance, generally will consist of 6 flaps (4 for the limbs, 1 for the head and 1 for the tail). As a general rule holds: the more and the longer the flaps, the more complex the model. In a second phase, this geometric shape is transformed into the final sculpture. In this phase, many of the folds will be curved and rounded and not sharp. Paper is a very natural material, which is reflected in the fact that most origami sculptures represent natural objects -mostly animals. On this website, you will find some pictures of models I’ve created so far, some diagrams of my models and links to websites of other origami artists. Enjoy!

The contents of this website (pictures, diagrams, crease patterns) can only be used for personal or other noncommercial purposes. If you want to use something for commercial purposes, please contact me.

 

image006

 

image008

 

image003

 

image007

 

image001

 

Welkom op mijn origami site! Origami is in feite een manier van beeldhouwen, waarbij een driedimensioneel “beeldje” ontstaat uit een tweedimensioneel blad papier, enkel door te vouwen. In dat opzicht is het (letterlijk) een meer opbouwende manier van werken dan het “gewone” beeldhouwen, waar het beeld ontstaat door stukken van een groter blok materiaal af te hakken. De attributen die een origami-artiest ter beschikking heeft -en die het ene model laten verschillen van het andere- zijn de soort papier (kleur, textuur) en de manier van vouwen en dan met name de precieze plaats en scherpte van elke afzonderlijke vouw en de vouwsequentie. Traditioneel worden origami modellen gevouwen vertrekkend van één enkel vierkant vel papier. Een eerste fase van het ontwerpen van origami is het technische deel. Daarbij wordt eerst een basis gevouwen; dat is een geometrische vorm bestaande uit een aantal flappen. Het aantal en de plaats van de flappen in de basis komt overeen met de ledematen en andere uitsteeksels van het uiteindelijke model. Zo zal een basis om een zoogdier te vouwen meestal uit 6 flappen bestaan (4 voor de poten, 1 voor de kop en 1 voor de staart). Als algemene regel geldt: hoe meer en hoe langer de flappen, hoe complexer het model. Deze basisvorm wordt dan in een tweede fase verder omgevormd tot het uiteindelijke “beeldje”. Daarbij worden vaak geen scherpe, maar meer afgeronde vouwen gebruikt. Papier is een erg natuurlijk aandoend materiaal en dat weerspiegelt zich in het feit dat de meeste origami modellen natuurlijke objecten uitbeelden (meestal dieren). Op deze website vind je enkele foto’s van de modellen die ik tot nu toe ontworpen heb, instructies om een aantal modellen eens zelf te proberen en enkele links naar de websites van andere origami artiesten. Veel plezier!

De inhoud van deze site (foto’s, vouwinstructies, vouwpatronen) mag enkel gebruikt worden voor niet- commerciële doeleinden. Neem contact op met mij als u ze wilt gebruiken voor commerciële doeleinden.