Evolutie (over de oorsprong van een vlinder) – Evolution (on the origin of a butterfly) (©2008 Tom DEFOIRDT)

Elke figuur gevouwen uit één vierkant vel origami papier – Each figure folded from one square of origami paper

Vouwinstructies: niet beschikbaar – Diagrams: not available.

            

Een dubbelgevouwen blad evolueert tot een vlinder door de oriëntatie van de twee loodrechte vouwen te veranderen… Door nog een paar extra vouwen ontstaat een meer gedetailleerde vlinder (foto rechts).

 

A folded sheet evolves into a two-fold butterfly by changing the orientation of the two perpendicular folds… A more detailed butterfly is created by adding some more folds (picture at the right).