Leven door papier pompen – Beating life into paper (©2007-2010 Tom DEFOIRDT)

 

Gevouwen uit één vierkant vel. – Folded from one square of tissue/tant. The heart is a color change.

Vouwpatroon – Crease pattern: < hier – here >

Vouwpatroon gepubliceerd in – Crease pattern published in: BOS Spring Collection 2009 (British Origami Society), Pajarita Convention 2013 (Asociacion Española de Papiroflexia), BOS Magazine 278 (British Origami Society), Quadrato Magico 108 (Centro Diffusione Origami, Italy).

Vouwinstructies: niet beschikbaar – Diagrams: not available.

Versie 2009 tentoongesteld op – Version 2009 exhibited at “Origami. El arte del papel plegado”; 2009; Zaragoza, Spain.

 

 

Dit model is een ode aan Akira Yoshizawa (1911-2005), de origami artiest die origami van een creatieve bezigheid voor kinderen opgetild heeft naar een levende kunstvorm. Zijn filosofie was om papieren creaties tot leven te wekken door driedimensionaal te gaan “beeldhouwen” met papier. Hij was ook één van de grondleggers van het algemeen gebruikte notatiesysteem om vouwinstructies op te maken. Dankzij dit systeem wisselen origami artiesten ontwerpmethodes uit, wat geleid heeft tot een expansie van de technische mogelijkheden die nodig zijn om een papieren vel tot een levend werkstuk te vouwen. Het model (en dan vooral de details van het gelaat) is geïnspireerd door het werk van < Eric Joisel >, een origami artiest die er als geen ander in slaagt om papier tot leven te wekken.

 

This model is dedicated to origami master Akira Yoshizawa (1911-2005), the origami artist who lifted origami from a craft to a living art. His philosophy was to bring paper creations to life by 3D paper “sculpturing”. He also was one of the founders of the commonly used notation system used for diagramming, which enabled origami artists to share origami creation methods. This has lead to an expansion of the technical skills needed to fold a piece of paper into a “living” sculpture. My model (especially the facial details) was inspired by the work of < Eric Joisel >, an origami artist who like no other really succeeds in blowing life into paper.