Darwin (©2009 Tom DEFOIRDT)

Gevouwen uit een 2x1 rechthoek kraft/aluminium. – Folded from a 2x1 rectangle of kraft/aluminium.

Vouwinstructies: niet beschikbaar – Diagrams: not available.

Tentoongesteld op – Exhibited at: “Origami. El arte del papel plegado”; 2009; Zaragoza, Spain.

 

Charles Darwin (1809-1882) was ongetwijfeld één van de grootste denkers aller tijden. In 1859 publiceerde hij zijn bekendste werk, On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life. In dit boek zet hij een groot aantal feiten op een rij die leidden tot zijn evolutietheorie. Hij kon eerst zelf amper geloven wat hij ontdekt had, maar de feiten waren zodanig overtuigend dat het wel waar móést zijn. Later werden nog een groot aantal feiten ontdekt die zijn theorie bevestigen en aanvullen tot het neodarwinisme van vandaag. In 2009 wordt de 200ste verjaardag van de geboorte van Darwin herdacht en de 150ste verjaardag van het verschijnen van On the origin of species.

Darwin had een zeer karakteristiek gezicht met kaal voorhoofd, geprononceerde wenkbrouwen, een stevige neus en een weelderige witte baard.

 

Charles Darwin was undoubtedly one of the greatest minds ever. In 1859, his most famous work, “On the origin of species by means of natural selection, or the preservation of favoured races in the struggle for life” was published. In this book, he presents a large number of facts leading to his evolutionary theory. At first, he could barely believe what he had discovered himself, however, the facts were so convincing that it just had to be true. Later research added many facts that confirmed and further completed his theory, leading to doday’s neodarwinism. In 2009, the 200st aniversary of Darwin’s birth and the 150st aniversary of the publication of “On the origin of species” is celebrated.

Darwin’s face had a number of characteristis features, including bold forehead, pronounced eyebrows, large nose and a large white beard.