Home

Curriculum Vitae

Ghent University

Department of Economics

SERV

 

 

 be.linkedin.com/in/timbuyse

  @TimBuyse

 

 

Prof dr. Tim Buyse

 

Department of Economics

Faculty of Economics and Business Administration

Ghent University

Sint-Pietersplein 6

9000 Ghent

 

Tel.: +32 497 10 44 57

 


E-mail: Tim.Buyse@UGent.Be

              tbuyse@serv.be

 

 

Current Positions

Policy Advisor Economics and Innovation & International Affairs Officer at the Social and Economic Council of Flanders (SERV)

Visiting Professor in Economics at Ghent University (Department of Social Economics)
(domain: quantitative macroeconomics)

Teaching

Lecturer ‘Quantitative Economic Analysis’, Ghent University, since 2017-2018

Lecturer ‘Microeconomics: Decision Theory’ (dutch), Ghent University, 2016-2017.

Co-lecturer ‘Advanced Macroeconomics: Equilibrium and Dynamics’, Ghent University, since 2014.

Supervision of master theses, Ghent University, Department of Social Economics, since 2011.

Occasional guest lectures in the courses ‘Fiscal Policy’, ‘Macroeconomics: business cycles, innovation and growth’ and ‘Sociaal-Economisch Beleid’ (MSc in Economics), ‘Actuele Economische Problemen’ (BSc in Economics), Ghent University.

Research Interests

Labour market policy, Macroeconomics, Fiscal Policy, Human Capital, Pensions

Flemish socio-economic policy: industrial, innovation and entrepreneurship policy

Recent projects

Coordination of the ESF-project ‘Social partners on the digital fast track’ (call 392 – Transnationality II)

 

TAIEX-expert at the expert mission on cluster policy development in Ukraine (25-26 April 2019)

 

Member of the Expert Panel ‘Social and Behavioural Sciences’ of the Flemish Scientific Agenda (FWO Flanders, 2018)

 

TAIEX-expert at the expert missions on the development of a cluster mapping methodology in Moldova (6-9 November 2017, 26-30 March 2018, 29 May – 1 June 2018, 25-29 June 2018, 12 September 2018).

 

TAIEX-expert at the workshop on creation and development of clusters in Belarus (20-21 June 2017)

Research Papers

Journal Articles

Buyse, T., Heylen, F. and Schoonackers, R. (2019) On the impact of public policies and wage formation on business investment in research and development, Economic Modelling, In press

 

Buyse, T., Heylen, F. and Van de Kerckhove, R. (2017) Pension reform in an OLG model with heterogeneous abilities, Journal of Pension Economics and Finance, 16(2), p. 144-172.

 

Buyse, T. (2016) Fiscal consolidation and inequality: a descriptive analysis, in Salto, M. (ed.) Fiscal Policy after the Crisis, European Economy Discussion Paper, 035.

 

Van Humbeeck, P. en Buyse, T. (2016) Parliamentary oversight via evaluaties? De positie van het Vlaams Parlement in een internationale context, Bestuurskunde, 2016(2).

Buyse, T., Heylen, F. and Van de Kerckhove, R. (2015) Pension reform in an OLG model with heterogeneous abilities, forthcoming in the Journal of Pension Economics and Finance.

Buyse, T., Heylen, F. and Schoonackers, R. (2015) Loonmatiging geen stimulans voor O&O-bedrijfsinvesteringen, Economisch Statistische Berichten, 100(4719), p. 582-585.

Heylen, F., Van de Kerkckhove, R. and Buyse, T. (2015) Begrotingsbeleid voor werkgelegenheid en economische groei zonder ongelijkheid, Economisch Statistische Berichten, 100(4717), p. 528-531.

Heylen F., Hoebeeck, A. and Buyse, T. (2013) Government efficiency, institutions, and the effects of fiscal consolidation on public debt, European Journal of Political Economy, 61(C), p. 40-59.

Buyse, T., Heylen, F. and Van de Kerckhove, R. (2013) Pension reform, employment by age and long-run growth, Journal of Population Economics, 26(2), p. 769-809.

Heylen, F. and Buyse, T. (2012) Werkgelegenheid en economische groei: Is Duitsland een voorbeeld voor Europa?, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 2 p. 224-239. (Dutch)

Policy Papers

Lamote A., Buysse, L., Buyse, T. en Van Humbeeck P. (red) (2019). De transitie naar een circulaire samenleving: beleidsagenda en aanbevelingen. Brussel, SERV, 5 februari 2019. [Dutch]

 

Buyse, T., Van Humbeeck, P. en Van Nieuwenhove, J. (2018). Ervaringen met experimentwetgeving in Vlaanderen. In ‘Experimenteerwetgeving’, Zoeteman, S. (red), Nederlandse Vereniging voor Wetgeving, 2018. [Dutch]

 

Van Humbeeck, P., Valcke, M., Hellings, S., Bollen, A., Buyse, T., Knaepen, WK en Bogaerts, K. (red) (2018). De transitie naar een digitale samenleving: Aanbevelingen en acties. Brussel, SERV, 4 juli 2018. [Dutch]

 

Van Humbeeck, P., Valcke, M., Hellings, S., Buyse, T., Knaepen, T. en Bogaerts, K. (red) (2018). Visienota 'De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda'. Brussel, SERV, 17 januari 2018. [Dutch]

 

Van Humbeeck, P., Buyse, T., Knaepen, W. en Morsink, N. (red) (2017). De transitie naar een digitale samenleving: Een verkenning van kansen en uitdagingen. Brussel, SERV, 3 mei 2017. [Dutch]

 

Buyse, T. en Van Humbeeck P. (2016) Experimentwetgeving en regelluwe zones. Achtergronddocument bij het SERV-advies ‘Experimentwetgeving en regelluwe zones’. Brussel, SERV.

 

Buyse, T. en Van Humbeeck P. (2016) Vaste verandermomenten. Achtergronddocument bij het SERV-advies ‘Vaste verandermomenten’. Brussel, SERV.

 

Buyse, T. (2016) Slimme beleidsopties om langdurige stagnatie af te wenden, Samenleving & Politiek, 2016/4.

 

Buyse, T. (2016) Fiscal consolidation and inequality: an empirical assessment, paper presented at the ECFIN Workshop on “Fiscal policy after the crisis”, 19/01/2016, Brussels.

 

Van Humbeeck, P. and Buyse, T. (2015). Ex post decreetsevaluatie. Achtergronddocument bij het SERV-advies ‘Tien denksporen voor ex post decreetsevaluatie in en door het Vlaams Parlement’. Brussel, SERV.

 

Buyse, T. en Van Humbeeck, P. (2015) De organisatie van het beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen: analyse en aanbevelingen, Paper voor het Politicologenetmaal 2015 “Beleidsevaluatie in woelige wateren: pompen of verzuipen?”, Maastricht.

 

Heylen, F., Omey, E., Van de gaer, D., Baert S., Boone B. and Buyse, T. (2015) Over onderzoeksculturen, publicatiegewoonten en –mogelijkheden in verschillende wetenschapsdisciplines.

 

Buyse, T. and Heylen, F. (2014) Een structurele hervorming van het Belgische pensioensysteem: Macro-economische effecten, beleidsaanbevelingen en reflecties op de voorstellen van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, Documentatieblad Federale Overheidsdienst Financiën, 74 (4), p. 1-18. (Dutch).

SERV (2014) Rapport Middelen voor het Vlaams Economisch Instrumentarium binnen begroting, Brussel, 29 september 2014 (auteur: Tim Buyse)

Buyse, T. and Heylen, F. (2014) Een structurele hervorming van het Belgische pensioensysteem – Reflecties op de voorstellen van de Commissie
Pensioenhervorming
. (Dutch)

Buyse, T., Heylen, F. and Van de Kerckhove, R. (2011) Effecten van pensioenhervorming op werkgelegenheid, scholing en groei. Over.werk. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 21 (2), p.91-96. (Dutch)

Heylen, F. and Buyse, T. (2012) Compétitivité et performances macro-économique en Allemagne: Suivez le guide?, Reflets et perspectives de la vie économique 51(1): 47-65. (French)

Other working Papers

Buyse, T. and Cosnita, D. (2018) Cluster mapping report for the Republic of Moldova, paper written as outcome of the series of expert missions on the development of a cluster mapping methodology in Moldova (2017/2018).

 

Buyse, T., Heylen, F. and Schoonackers, R. (2015) On the role of public policies and wage formation for private investment in R&D: an advanced panel analysis, NBB Working Paper N° 292, submitted to Research Policy.

 

Heylen, F., Van Rymenant, P., Buyse, T. and Boone, B. (2015) On the possibility and driving forces of Secular Stagnation. A general equilibrium analysis applied to Belgium, FEB Working Papers N° 2016/919.

Buyse, T. and Heylen, F. (2012) Leaving the empirical (battle)ground: Output and welfare effects of fiscal consolidation in general equilibrium, FEB working paper N°12/826.

Buyse, T., Heylen F. and Van de Kerckhove, R. (2012) Pension reform in an OLG model with heterogeneous abilities. FEB working paper N°12/810

Heylen F., Hoebeeck, A. and Buyse, T. (2011) Fiscal consolidation, institutions and institutional reform: a multivariate analysis of government debt dynamics, FEB Working Paper N°11/74.

Buyse, T., Heylen, F. and Van de Kerckhove, R. (2011) Pension reform, employment-by age and long-run growth in OECD countries, IRES Discussion Paper, UCL, N°2011-225.

 

Other (a.o. press articles).

Help, de groei groeit niet meer!, De Morgen, 15 maart 2016

Het doembeeld van de eeuwige surplace – De Standaard, 14 maart 2016

Pensioen als hefboom voor werken, leren en groei – Durf Denken, oktober 2014, p. 6-11.

Ugent schrijft handleiding voor sanering - De Tijd, 10/11/2011

Europa op verkeerde weg met eenzijdige focus op besparen - De Standaard, 10/11/2011

Andere pensioenberekening levert meer jobs op - Trends, 19/11/2010