• NL
  • EN
  • Print this page

Server Based Computing

Update 10 april 2008


Hoe gaat het nog met Athena? Goed, dank u. Aantal verschillende gebruikers in 2007: 17.964. Aantal verschillende PC's in 2007: 23.971. Totaal aantal applicatieuren in 2007: 1.337.152,6 (= 74,4 uur/gebruiker). Verwachte groei 2008: aantal gebruikers = +30 %, duur/gebruiker = +35 %, aantal applicatieuren: +75 %. Hét moment om aandelen te kopen.

Een update van het cijfermateriaal uit een vorige presentatie vindt u hier.

-

Presentatie IVPV 26 februari 2007


Hieronder vindt u de slides uit de case 'Server Based Computing - Athena' van 26 februari 2007 (cursus ICT Systeembeheer aan het IVPV).

Omschrijving: "Aan de UGent werd in 2005 een grootschalig Server Based Computing project opgestart. Dit platform - genaamd Athena - is gebaseerd op Citrix-technologie en staat ter beschikking van alle studenten en medewerkers van de UGent. Vele tientallen administratieve, educatieve en wetenschappelijke toepassingen worden hierdoor efficiënt aangeboden aan het sterk verscheiden publiek. In de case worden de doelstellingen, de implementatie en de architectuur toegelicht. Er wordt ook ruim aandacht besteed aan de technische issues met betrekking tot deployment, beveiliging en onderhoud van de serverfarm. Tot slot worden de gebruikscijfers en ervaringen toegelicht."

(*) Gedetailleerd overzicht van alle applicaties is enkel intern beschikbaar.

Deze informatie is eveneens gepubliceerd op Minerva. Protected site

-

Presentatie 12 mei 2005


Een beknopte maar intussen wat gedateerde versie vindt u in een presentatie voor het hoger onderwijs op uitnodiging van Citrix en Porthus (12 mei 2005 aan de KULeuven).

-

Stageverslag december 2000


De eerste ervaringen met Server Based Computing aan de Universiteit Gent zijn beschreven in mijn stageverslag van december 2000. Hierin o.m. een verslag over de eerste MS Terminal Servers (1998, toen nog onder de naam 'Hydra') aan de UGent. Verouderd. In die tijden werd nog gekloond en de algemene applicatieserver die wordt besproken, is wel erg bescheiden uitgebouwd. In de bijlagen vindt u een voorouder van de rollout, roepnaam voor de unattended deployment methode voor Windows PC's en servers aan de UGent.

Een centrale applicatieserver ter ondersteuning van de publieke werkstations.

-
 
 
web stats