Deze onderwerpen worden begeleid door Sven De Rijcke, Shivangee Rathi, Michele Mastropietro en Guy Wauters.

Thesisonderwerpen

Dwerggalaxieën vormen niet alleen de meest voorkomende galaxiesoort, het zijn ook de eerste zelfgraviterende systemen die na de Big Bang ontstaan. Wegens hun lage massa zijn ze extra gevoelig voor interne processen (zoals stervorming en supernova-explosies) en externe invloeden (zoals interacties met andere galaxieën). Alle meer massieve galaxieën zijn ontstaan door het versmelten van talloze dwergstelsels. Ze kunnen dus met recht de bouwstenen van het universum genoemd worden. Met behulp van numerieke simulaties proberen we te achterhalen hoe ze vormden en evolueerden om zo beter de fysische processen achter galaxie-evolutie te begrijpen. Dit is momenteel een zeer levendig en vlug evoluerend onderzoeksgebied waaraan onze onderzoeksgroep al heel wat belangrijke bijdragen heeft geleverd. Geïnteresseerd in deze mysterieuze ministerrenstelsels en/of in numerieke simulaties van galaxievorming? Klik dan op M110, één van de dichtsbijzijnde exemplaren.

Heb je altijd al willen weten waarom schijfgalaxieën zoals onze Melkweg spiraalarmen hebben? Of waarom sommige dwerggalaxieën ze, totaal onverwacht, ook blijken te hebben? Wist je trouwens dat fysisch gelijkaardige systemen zoals het ringenstelsel van Saturnus ook spiraalarmen vertonen? De meeste sterrenstelsels hebben twee armen. Een handvol heeft er echter drie of vier. Wat bepaalt precies de multipliciteit van de armen? Is het de hoeveelheid donkere materie of hangt het af van de baanverdeling van de sterren? De komende jaren zullen een revolutie in het onderzoek naar de spiraalstructuur van de Melkweg met zich meebrengen dankzij de data van de ruimtetelescoop GAIA die van 1 miljard sterren de 3D positie en snelheid zal meten. Hopelijk laten data die ons toe de dynamische oorsprong van het spiraalpatroon van de Melkweg de achterhalen. De Gentse sterrenkundegroep heeft een computercode ontwikkeld waarmee we deze vragen en problemen kunnen aanpakken. Als je wil meehelpen aan het theoretisch onderzoek naar spiralen, klik dan op onderstaand spiraalpatroon.

Wil je graag zelf waarnemingen uitvoeren? Opteer dan voor een thesis met de gloednieuwe eShelspectroscoop. De bedoeling is een aantal mogelijke onderwerpen voor toekomstige practica en bachelorprojecten uit testen. Dankzij de uitzonderlijk hoge spectrale resolutie van dit instrument kan je bijvoorbeeld de kleine snelheidsvariatie van een ster ten gevolge van een exoplaneet meten. Of de Zeemansplitsing van absorptielijnen in zonnevlekken opmeten en de sterkte van het daar heersend magnetisch veld bepalen. Of simultaan de helderheid en de snelheid van de buitenste atmosfeerlagen van pulserende variabele sterren volgen om het fysisch mechanisme achter de helderheidsvariatie te achterhalen. wil je de mogelijkheden van dit nieuwe instrument verkennen? Klik dan op het spectrum voor meer informatie!

Vind je hier niet meteen je gading in dan mag je zelf steeds je favoriete thesisonderwerp voorstellen. Ook over de hier aangebrachte onderwerpen kan steeds gepraat worden ...

sven.derijcke@UGent.be