Recente studies die brede publiek kunnen interesseren


  Over werk en arbeidsmarkt


  Wereldwijde praktijktesten geven aan dat leeftijdsdiscriminatie nog problematischer is dan etnische discriminatie

  De afgelopen 15 jaar werden wereldwijd praktijktesten naar discriminatie op de arbeidsmarkt uitgevoerd. Ons onderzoek, dat deze maand verschijnt in het gereputeerde wetenschappelijke vakblad European Economic Review, synthetiseert de data van nagenoeg alle praktijktesten die tussen 2005 en 2020 over de hele wereld zijn uitgevoerd. Het geeft zo in vogelvlucht een beeld van de omvang van aanwervingsdiscriminatie op basis van diverse discriminatiegronden. Hoe verhouden, bijvoorbeeld, leeftijdsdiscriminatie en etnische discriminatie zich? Bestaan er regionale verschillen? En neemt aanwervingsdiscriminatie eigenlijk af over de tijd? Lees hier verder.


  50-plussers in de ogen van recruiters: minder flexibel en minder mee met technologie

  Discriminatie vaststellen is natuurlijk één ding, de problematiek aanpakken een andere. Om leeftijdsdiscriminatie te kunnen aanpakken, bestudeerden we de onderliggende mechanismen in een studie die gepubliceerd werd in vakblad Labour Economics. Lees hier verder.

  Oudere werknemers worden gezien als minder flexibel en minder mee met technologie


  Worden homo’s, lesbiennes en transgenders nog gediscrimineerd op onze arbeidsmarkt?

  Recent maakte ik een nieuwe synthese van de vele experimenten die ik leidde in Vlaanderen naar achterstelling van homo’s, lesbiennes en transgender personen. Die synthese bevat nogal wat verrassende tegenstellingen, zeker wanneer één en ander vergeleken wordt met de situatie in andere Westerse landen. Lees hier verder op de blog van UGent @ Work.

  Discriminatie van homo's, lesbiennes en transgenders op de arbeidsmarkt


  Naast een glazen plafond ontmoeten vrouwen op de arbeidsmarkt ook een kleverige vloer. Hoe komt dat?

  De kleverige vloer wil zeggen dat vrouwen minder snel dan mannen eerste promoties maken. In ons onderzoek toonden we aan dat dit te maken heeft met ongelijke behandeling. Werkgevers bleken over het algemeen niet te discrimineren tegenover vrouwen, behalve bij banen die een eerste promotie zouden impliceren. Lees hier verder.

  Langs de andere kant, zo bleek uit ander onderzoek, lijken vrouwen ook minder gericht op het maken van promotie, wat onder andere met hun lagere neiging tot het nemen van risico's lijkt te maken te hebben.

  Daarover lees je dan weer hier meer.

  Bijkomend onderzoek leerde dat recruiters sneller bij vrouwen vrezen dat zij afwezig zullen zijn wegens zorg voor kinderen, minder fysieke capaciteiten hebben en minder assertief zullen zijn.

  A LT


  De ijsberg op onze arbeidsmarkt: België kent niet zozeer hoge werkloosheid maar wel hoge inactiviteit

  Decennialang stond één indicator voorop bij het vergelijken van de arbeidsmarktprestaties van verschillende landen: de werkloosheidsgraad. Dit is het percentage van alle werkenden en werkzoekenden dat werk zoekt. In een onderzoeksartikel bekritiseer ik deze manier van werken. De werkloosheidsgraad houdt immers de fractie inactieven, dit zijn mensen die noch werken noch werk zoeken, buiten beschouwing. Ik stel met de ijsberg-decompositie een nieuwe kijk voor. Lees hier verder.


  Slechts 0,62% van de SWT’ers zijn een jaar later terug aan het werk, maar niet omdat werkgevers de neus voor hen ophalen!

  Het SWT, het brugpensioen van vroeger, geeft wie ontslagen wordt op latere leeftijd een bedrijfstoeslag bovenop de werkloosheidsuitkering. Officieel staat daar de verwachting tegenover dat men nog terugkeert naar werk. Maar gebeurt dat ook? En indien niet, komt dat dan omdat werkgevers het niet zien zitten om SWT’ers aan te nemen? De resultaten van ons onderzoek zijn opmerkelijk. Lees hier verder.

  Amper terugstroom vanuit SWT naar werk


  Langdurig werklozen door de ogen van recruiters: minder gemotiveerd, minder getalenteerd en moeilijker op te leiden

  Recruiters worden bij het oordelen over jobkandidaten geconfronteerd met zeer beperkte informatie. Zij gebruiken dan de informatie waar ze wel over beschikken om andere zaken die hen interesseren te voorspellen. Wat uit ons onderzoek zeer duidelijk naar voren komt, is dat recruiters langdurige werkloosheid zien als een signaal van lagere motivatie. Dit blijkt veruit de belangrijkste reden waarom langdurig werklozen vaker meteen worden afgewezen bij het solliciteren. Lees hier verder.


  Wetenschappelijk aangetoond: spellingsfouten in cv kunnen je een jobgesprek kosten!

  Ik geef het toe. Dit onderzoek was deels ingegeven door mijn eigen frustraties omtrent de gebrekkige e-mailetiquette van studenten. En anderen! Ons grootschalig toont aan dat niet alleen de inhoud van het cv telt, maar ook de taalzorg. Wie spelfouten maakt, wordt onder andere gezien als minder zorgvuldig, minder grondig en minder intelligent. Lees hier verder.


  Studentenleiders maken later meer kans op een jobgesprek

  Steeds meer jongeren hebben een Bachelor- en/of Masterdiploma, waardoor het voor hen moeilijk wordt om zich enkel daarmee nog te kunnen onderscheiden. Hoe kan dat dan wel? Nemen studenten beter engagement op als studentenleider of blijven ze beter in hun kot blokken om hoge punten te behalen? Ons zonet gepubliceerde onderzoek toont hoe lonend deze strategieën zijn. Lees hier verder over ons wetenschappelijk onderzoek in een blogpost voor UGent @ Work.

  In een praesidium gaan is goed voor je cv


  Wie studentenjob deed, wordt later bij solliciteren gezien als gemotiveerder, matuurder en ambitieuzer

  Dat studentenarbeid niet enkel op korte termijn wat extra geld oplevert, maar ook op langere termijn loont, blijkt uit eerder internationaal onderzoek. Na het afstuderen raken gewezen jobstudenten typisch sneller aan een baan en verdienen ze meer. Nieuw onderzoek gaat na hoe dat komt. Lees hier verder.


  Werkgevers screenen je via Facebook!

  Wat velen reeds vermoedden konden we nu ook wetenschappelijk bewijzen met dank aan onze ervaring met praktijktesten. Namelijk: werkgevers screenen jobkandidaten via Facebook. Sterker nog: je Facebook-profielfoto beïnvloedt je aanwervingskansen ongeveer even sterk als de foto die je toevoegt aan je cv. Lees hier verder over onze publicatie in toptijdschrift New Media & Society.

  Screening sollicitanten via Facebook


  Vrijwilligerswerk is goed voor je cv

  Van alle praktijktests die we deden, heeft dit resultaat me misschien het meest verrast: vrijwilligerswerk blijkt een enorme troef voor je cv. Sterker nog: we vonden geen etnische discriminatie meer onder personen die kunnen bogen op vrijwilligerswerk! Lees hier verder.


  Gewezen burn-outpatiënten door de ogen van recruiters: minder stressbestending, minder zelfstandig en minder goed aan te sturen

  Eerder internationaal onderzoek gaf aan dat gewezen burn-outpatiënten zich ongunstig behandeld voelen op de arbeidsmarkt. Perceptie of realiteit? En welke overtuigingen over (ex-)burn-outpatiënten liggen aan de grondslag van eventuele discriminatie? Ons onderzoek in vakblad Economics & Human Biology geeft een antwoord. Lees hier verder.

  We bestudeerden trouwens ook de andere kant van de medaille: werknemers die recent een burn-out kenden maken andere carrièrekeuzes. Lees hier verder.

  A LT


  Ligt eenzaamheid op de loer bij tijdelijk werk?

  Erkennen dat eenzaamheid alomtegenwoordig is, zelfs onder de beroepsbevolking, is niet langer taboe. Een lacune in de kennis over eenzaamheid op het werk was de vraag of eenzaamheid zich meer manifesteert bij tijdelijke (versus vaste) contracten en of het zo de negatieve associatie tussen tijdelijke tewerkstelling en werktevredenheid zou kunnen verklaren. We geven antwoorden in dit onderzoek. Lees hier verder.


  Jongeren die kort na nieuwjaar geboren zijn, doen het beter op school en op arbeidsmarkt

  In de wetenschappelijke literatuur gaat al een tijdje grote aandacht uit naar 'relatieve leeftijdseffecten'. Kinderen die op het einde van het jaar geboren zijn, zijn tot 12 maanden jongeren dan hun leeftijdsgenoten, wat verschillen in welbevinden en studieresultaten geeft. We gingen nu na of zich dit doortrekt tot op de arbeidsmarkt. Lees hier verder.