Mijn wetenschappelijk onderzoek


Mijn onderzoek bevindt zich hoofdzakelijk binnen het veld van de arbeidseconomie, met een focus op werkloosheid, inactiviteit, discriminatie en de link tussen werk en gezondheid. Daarnaast publiceerde ik in de velden van de onderwijseconomie, gezondheidseconomie en voetbaleconomie. Via onderstaande links krijgt u een beeld van dit onderzoek.


Klik hier voor een oplijsting van mijn publicaties in tijdschriften binnen de Web of Science en discussieartikels in het reviewproces voor publicatie.

Aangezien onderstaande focust op publicaties in Web of Science en de voertaal van peer-reviewed internationaal onderzoek Engels is, wijk ik hier af van het hanteren van Nederlands als basistaal. Er worden bij alle publicaties wel Nederlandstalige samenvattingen voorzien. Het is immers de Vlaamse belastingbetaler die mijn loon als onderzoeker betaalt.

Daarnaast is er deze Nederlandstalige blog over onderzoek, waar ik enkele studies die het brede publiek kunnen interesseren uitlicht. Ten slotte is er ook de blog van UGent @ Work, waar nog veel meer UGent-onderzoek naar werk en arbeidsmarkt wordt samengebracht en waar ik regelmatig stukjes voor schrijf.

Klik hier voor de tabelmatige samenvatting van alle correspondentie-experimenten die opgezet werden om arbeidsmarktdiscriminatie te meten sinds 2005 (in het Engels).

Ik streef met mijn onderzoek heel bewust zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact na. Wat die wetenschappelijke impact betreft, wil ik onderzoek publiceren dat gelezen en geciteerd wordt binnen de internationale wetenschappelijke gemeenschap en zo de kennis van morgen mee vormgeeft. Wat maatschappelijke impact betreft, wil ik in het bijzonder Vlaanderen en België met mijn onderzoek op het spoor zetten van een doelmatiger arbeidsmarktbeleid, dat onze sociale zekerheid en ons algemeen welzijn kan versterken.

Om dat laatste te realiseren, investeer ik in wetenschapscommunicatie en duiding en engageer ik me voor beleidsgericht studiewerk. Op deze pagina link ik naar enkele resulterende beleidsrapporten (in het Nederlands).

Normaal volgt wetenschapscommunicatie op gepubliceerd onderzoek. Bij deze publicatie ging het omgekeerd. Eerst gebruikte ik de metafoor van de ijsschots op de arbeidsmarkt in duiding in Vlaanderen, om duidelijk te maken dat terwijl het beleid zich jarenlang focuste op de activering van werklozen een veel grotere arbeidsreserve aan inactieven zich onder de waterlijn bevond. Toen deze metafoor aansloeg, besloot ik er een theoretisch kader aan op te hangen.

Het artikel is nu gepubliceerd in het gereputeerde peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift Economic Analysis and Policy. Of hoe maatschappelijke dienstverlening ook het wetenschappelijk onderzoek kan inspireren...

Ik stuur een team van zeven doctoraal onderzoekers aan: Eline Moens, Philippe Sterkens, Louis Lippens, Axana Dalle, Kristen du Bois, Morien El Haj en Louise Devos. Daarnaast begeleid ik Claudia Rooman en Abel Ghekiere als co-promotor en stuur ik dr. Brecht Neyt aan als coördinator van UGent @ Work.

Zin om je bij ons te voegen? Hou dan zeker deze vacaturepagina in het oog en volg mijn sociale media (zie rechterbalk). Daarnaast kunnen studenten met hoge punten (top-10% van hun opleiding) en interesse in topics gerelateerd aan mijn expertise me steeds contacteren om samen te werken aan een voorstel voor een doctoraatsbeurs (FWO of BOF).


Adelina Sharipova, Hannah Van Borm, Eline Moens, Stijn Baert, Johannes Weytjens, Simon Amez, Vakgroep Economie, Universiteit Gent