Glossary of medical terms: Dutch (29)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:priapism
NETT: [List]priapisme
No:1400
PR:
RF:EVD 1077
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aanhoudende oprichting van het mannelijk lid
RF1:VOC 71
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:primary
NETT: [List]primair
No:1401
PR:
RF:PHF 650
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]eerst
RF1:CLH 643
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:primary vaccination
NETT: [List]primovaccinatie
No:1402
PR:
RF:PHF 651
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]eerste inenting met pokstof
RF1:PHF 651
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:procedure
NETT: [List]procedure
No:1403
PR:
RF:EVD 1082
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]werkwijze
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:procreation
NETT: [List]procreatie
No:1404
PR:
RF:CLH 644
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voortplanting
RF1:CLH 644; VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proctitis
NETT: [List]proctitis
No:1405
PR:
RF:PHF 653
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]endeldarmontsteking
RF1:CLH 645
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:production
NETT: [List]produktie
No:1406
PR:
RF:EVD 1084
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voortbrenging
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:productive
NETT: [List]produktief
No:1407
PR:
RF:PHF 653
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voortbrengend
RF1:CLH; EVD 1084
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:progestogen
NETT: [List]progestageen
No:1408
PR:
RF:PHF 654
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]zwangerschapshormoon
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prognosis
NETT: [List]prognose
No:1409
PR:
RF:PHF 654
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voorspelling over verloop en afloop van een ziekte
RF1:Gezin
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:progressive
NETT: [List]progressief
No:1410
PR:
RF:PHF 655
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voortschrijdend
RF1:CLH; EVD 1086
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prolapse
NETT: [List]prolaps
No:1411
PR:
RF:PHF 655
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]verzakking
RF1:VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proliferation
NETT: [List]proliferatie
No:1412
PR:
RF:PHF 656
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]snelle vermenigvuldiging
RF1:VD 2398
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prophylaxis
NETT: [List]profylaxe
No:1413
PR:
RF:PHF 654
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voorbehoeding
RF1:CLH; VD 2395
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proportional
NETT: [List]proportioneel
No:1414
PR:
RF:EVD 1089
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]evenredig
RF1:EVD 1089
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proptosis
NETT: [List]proptosis
No:1415
PR:
RF:PHF 657
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]uitpuiling van het oog
RF1:EVD 1089
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:propulsive
NETT: [List]propulsief
No:1416
PR:
RF:CLH 648
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voortstuwend
RF1:CLH 648
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prostaglandin
NETT: [List]prostaglandine
No:1417
PR:
RF:PHF 657
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]vetzuur in het lichaam
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prostatism
NETT: [List]prostatisme
No:1418
PR:
RF:PHF 658
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]vergroting van de voorstanderklier
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prostatitis
NETT: [List]prostatitis
No:1419
PR:
RF:PHF 658
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]ontsteking van de voorstanderklier
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prosthesis
NETT: [List]prothese
No:1420
PR:
RF:PHF 659
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kunstmatig lichaamsdeel
RF1:Gezin
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protease
NETT: [List]protease
No:1421
PR:
RF:CLH 650
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]eiwitsplitsende giststof
RF1:CLH 650
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protective
NETT: [List]beschermend
No:1422
PR:
RF:EVD 1091
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]beschermend
RF1:EVD 1091
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protein
NETT: [List]proteïne
No:1423
PR:
RF:PHF 658
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]eiwit
RF1:CLH 650; PHF 658; VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proteolytic
NETT: [List]proteolytisch
No:1424
PR:
RF:PHF 659
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]eiwitsplitsend
RF1:PHF 659
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prothrombin
NETT: [List]protrombine
No:1425
PR:
RF:PHF 660
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]bloedstollingsfactor
RF1:CLH 88
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protozoon
NETT: [List]protozoön
No:1426
PR:
RF:PHF 660
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]primitief ééncellig organisme
RF1:PHF 660
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protrusion
NETT: [List]protrusie
No:1427
PR:
RF:CLH 652
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]uitpuiling
RF1:CLH 652; VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proximal
NETT: [List]proximaal
No:1428
PR:
RF:PHF 661
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]het dichtst bij
RF1:VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pruritic
NETT: [List]prurigineus
No:1429
PR:
RF:PHF 661
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]jeukend
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pruritus
NETT: [List]pruritus
No:1430
PR:
RF:PHF 661
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]jeuk
RF1:CLH 652; PHF 661; VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pseudomembranous
NETT: [List]pseudomembraneus
No:1431
PR:
RF:PHF 664
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met vorming van een schijnbaar membraan
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pseudotumour
NETT: [List]pseudotumor
No:1432
PR:
RF:PHF 665
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]schijngezwel
RF1:CLH; PHF 665
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psoriasis
NETT: [List]psoriasis
No:1433
PR:
RF:PHF 666
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]schubziekte
RF1:EVD 1094
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychiatric
NETT: [List]psychiatrisch
No:1434
PR:
RF:CLH 657
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de behandeling van geestelijke stoornissen
RF1:CLH 657
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychic
NETT: [List]psychisch
No:1435
PR:
RF:PHF 667
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geestelijk
RF1:CLH 657; PHF 667
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychogenic
NETT: [List]psychogeen
No:1436
PR:
RF:PHF 668
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]door de geest veroorzaakt
RF1:VOC 72
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psycholeptic
NETT: [List]psycholepticum
No:1437
PR:
RF:CLH 658
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geneesmiddel dat bepaalde geestelijke functies onderdrukt
RF1:CLH 658
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychological
NETT: [List]psychologisch
No:1438
PR:
RF:EVD 1095
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot het gevoelsleven
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychomotor
NETT: [List]psychomotorisch
No:1439
PR:
RF:PHF 668; CLH 659
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot bewegingen door de geest veroorzaakt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychosis
NETT: [List]psychose
No:1440
PR:
RF:PHF 669; CLH 660
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geestelijke stoornis
RF1:Gezin
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychosomatic
NETT: [List]psychosomatisch
No:1441
PR:
RF:PHF 669
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de relatie tussen geest en lichaam
RF1:Gezin
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychotropic
NETT: [List]psychotroop
No:1442
PR:
RF:PHF 670
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat de geest beïnvloedt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ptosis
NETT: [List]ptosis
No:1443
PR:
RF:PHF 671
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]verzakking
RF1:CLH 663
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:puberty
NETT: [List]puberteit
No:1444
PR:
RF:PHF 671
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]rijpheid
RF1:CLH
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:puerperium
NETT: [List]puerperium
No:1445
PR:
RF:PHF 672
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kraambed
RF1:CLH 664; VOC 73
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pulmonary
NETT: [List]pulmonair
No:1446
PR:
RF:EU 1415
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de longen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pulsation
NETT: [List]pulsatie
No:1447
PR:
RF:PHF 673; CLH 665
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]klopping
RF1:CLH 665
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:puncture
NETT: [List]punctie
No:1448
PR:
RF:PHF 674
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]prik
RF1:VOC 73
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pupillary dilation
NETT: [List]pupildilatatie
No:1449
PR:
RF:EU 1418
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]pupilverwijding
RF1:VD 2422
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary