Glossary of medical terms: Dutch (09)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:contusion
NETT: [List]contusie
No:400
PR:
RF:PHF 166
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kneuzing
RF1:CLH 150; PHF 166; VOC 31
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:convalescence
NETT: [List]convalescentie
No:401
PR:
RF:PHF 167
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]periode van herstel
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:conventional
NETT: [List]conventioneel
No:402
PR:
RF:EVD 325
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat door het vaste gebruik bepaald is
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:conversion
NETT: [List]conversie
No:403
PR:
RF:PHF 167
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]omzetting
RF1:VOC 31
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:convulsion
NETT: [List]convulsie
No:404
PR:
RF:PHF 167
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]stuip
RF1:CLH 151; PHF 167
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:coordination
NETT: [List]coördinatie
No:405
PR:
RF:PHF 167
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onderlinge afstemming
RF1:VD 577
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cornea
NETT: [List]cornea
No:406
PR:
RF:PHF 168
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]hoornvlies
RF1:PHF 168; VOC 31
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:coronary
NETT: [List]coronair
No:407
PR:
RF:PHF 169; CLH 153
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de kransslagaders
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cor pulmonale
NETT: [List]cor pulmonale
No:408
PR:
RF:PHF 168
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aandoening van de rechter harthelft door overbelasting
RF1:PHF 168
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:corpus luteum
NETT: [List]corpus luteum
No:409
PR:
RF:PHF 170
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geel lichaam
RF1:PHF 170
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:correction
NETT: [List]correctie
No:410
PR:
RF:EVD 332
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]verbetering
RF1:VD 579
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:correlation
NETT: [List]correlatie
No:411
PR:
RF:PHF 171
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onderlinge samenhang
RF1:CLH 153
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:correspond
NETT: [List]corresponderen
No:412
PR:
RF:EVD 332
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]overeenstemmen met
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cortex
NETT: [List]cortex
No:413
PR:
RF:PHF 171
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]schors
RF1:CLH 153
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cortical
NETT: [List]corticaal
No:414
PR:
RF:EVD 333
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de schors
RF1:CLH 154
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:corticosteroid
NETT: [List]corticosteroïde
No:415
PR:
RF:PHF 171
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]bijnierschorshormoon
RF1:CLH
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cosmetic
NETT: [List]cosmeticum
No:416
PR:
RF:PHF 172
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]schoonheidsmiddel
RF1:CLH 154
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:coxalgia
NETT: [List]coxalgie
No:417
PR:
RF:PHF 174; CLH 156
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]heuppijn
RF1:VOC 32
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cranial
NETT: [List]craniaal
No:418
PR:
RF:PHF 174
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de schedel
RF1:PHF 174
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:creatinaemia
NETT: [List]creatininemie
No:419
PR:
RF:EU 410
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]teveel aan afbraakprodukten in het bloed
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crisis
NETT: [List]crisis
No:420
PR:
RF:PHF 177; EU 411; Eurodic; EVD 349
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]ernstige ziekteaanval
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:criterion
NETT: [List]criterium
No:421
PR:
RF:EVD 349
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]toets
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crossallergy
NETT: [List]kruisallergie
No:422
PR:
RF:CLH 429
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]overgevoeligheid uitgelokt door een bestaande overgevoeligheid
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crossinfection
NETT: [List]kruisinfectie
No:423
PR:
RF:PHF 425
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]besmetting opgelopen binnen het ziekenhuis
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crossresistance
NETT: [List]kruisresistentie
No:424
PR:
RF:PHF 425
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gekruiste weerstand
RF1:VOC 57
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crystallization
NETT: [List]kristallisatie
No:425
PR:
RF:EVD 356
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kristalvorming
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:crystalluria
NETT: [List]kristalurie
No:426
PR:
RF:PHF 424
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aanwezigheid van kristallen in de urine
RF1:PHF 424
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cumulative
NETT: [List]cumulatief
No:427
PR:
RF:PHF 181
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]toenemend
RF1:PHF 181
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:curarize
NETT: [List]curariseren
No:428
PR:
RF:EVD 359
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]spierontspanning teweegbrengen met een geneeskrachtig aftreksel
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:curative
NETT: [List]curatief
No:429
PR:
RF:PHF 181
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]heilzaam
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:curettage
NETT: [List]curettage
No:430
PR:
RF:PHF 182
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]uitkrabbing
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:curve
NETT: [List]curve
No:431
PR:
RF:PHF 182
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kromme lijn
RF1:CLH 164
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cutaneous
NETT: [List]cutaan
No:432
PR:
RF:PHF 182
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de huid
RF1:CLH 164
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cyanosis
NETT: [List]cyanose
No:433
PR:
RF:PHF 183
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]blauwzucht
RF1:CLH 165; VOC 32
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cycle
NETT: [List]cyclus
No:434
PR:
RF:PHF 184
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]regelmatige reeks
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cyclic
NETT: [List]cyclisch
No:435
PR:
RF:PHF 183
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat regelmatig terugkeert
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cycloderma
NETT: [List]cycloderm
No:436
PR:
RF:EU 421
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cycloplegia
NETT: [List]cycloplegie
No:437
PR:
RF:PHF 183
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]verlamming van het aanpassingsvermogen van het oog
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cyst
NETT: [List]kyste
No:438
PR:
RF:PHF 427; CLH 431
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]blaas met stroperige inhoud
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cystic fibrosis
NETT: [List]kystische fibrose
No:439
PR:
RF:PHF 276
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aandoening van exocriene klieren
RF1:CLH 514
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cystitis
NETT: [List]cystitis
No:440
PR:
RF:PHF 185
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]blaasontsteking
RF1:CLH 166; PHF 185
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cystoscopy
NETT: [List]cystoscopie
No:441
PR:
RF:PHF 185
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onderzoek van de blaas
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytochrome
NETT: [List]cytochroom
No:442
PR:
RF:PHF 186
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]giststof die ijzer bevat
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytoplasm
NETT: [List]cytoplasma
No:443
PR:
RF:PHF 186
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]celvloeistof
RF1:VOC 32
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytostatic
NETT: [List]cytostaticum
No:444
PR:
RF:PHF 186
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geneesmiddel dat celgroei en celdeling remt
RF1:CLH 168
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:cytotoxic
NETT: [List]cytotoxisch
No:445
PR:
RF:PHF 186
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]giftig voor cellen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:decompensation
NETT: [List]decompensatie
No:446
PR:
RF:PHF 191; CLH 172
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onvoldoende aanvulling
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:decongestant
NETT: [List]decongestivum
No:447
PR:
RF:PHF 191
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]middel dat zwelling vermindert
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:decorum
NETT: [List]decorum
No:448
PR:
RF:PHF 191
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]fatsoen
RF1:CLH 173
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:decubitus
NETT: [List]decubitus
No:449
PR:
RF:PHF 191
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]doorligwonde
RF1:VOC 32
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary