Glossary of medical terms: Dutch (05)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:astringent
NETT: [List]adstringerend
No:200
PR:
RF:EVD 104
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]samentrekkend
RF1:VD 73
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:asymptomatic
NETT: [List]asymptomatisch
No:201
PR:
RF:CLH 59
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]zonder ziekteverschijnselen
RF1:CLH 59
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:asystole
NETT: [List]asystolie
No:202
PR:
RF:PHF 67
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]hartstilstand
RF1:VD 223
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ataxia
NETT: [List]ataxie
No:203
PR:
RF:PHF 67
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onzekere gang
RF1:CLH 60
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atheromatosis
NETT: [List]atheromatose
No:204
PR:
RF:PHF 68; CLH 60
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]degeneratie van de vaatwand
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:athetosis
NETT: [List]athetose
No:205
PR:
RF:PHF 68; CLH 61
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onwillekeurige bewegingen van vingers en tenen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atony
NETT: [List]atonie
No:206
PR:
RF:PHF 68; CLH 61
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]spierslapte
RF1:VOC 23
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atopic
NETT: [List]atopisch
No:207
PR:
RF:PHF 68; CLH 61
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot een vorm van overgevoeligheid
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atoxic
NETT: [List]atoxisch
No:208
PR:
RF:EU 206
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]niet-giftig
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrial
NETT: [List]atriaal
No:209
PR:
RF:PHF 69
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot een hartboezem
RF1:PHF 69
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrioventricular
NETT: [List]atrioventriculair
No:210
PR:
RF:PHF 69
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot hartboezem en hartkamer
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrium
NETT: [List]atrium
No:211
PR:
RF:PHF 69
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voorkamer van het hart
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atrophy
NETT: [List]atrofie
No:212
PR:
RF:PHF 69
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]verschrompeling van organen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:atypical
NETT: [List]atypisch
No:213
PR:
RF:PHF 70
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]zonder kenmerkende eigenschappen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:auditory
NETT: [List]auditief
No:214
PR:
RF:PHF 70; CLH 63
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot het gehoor
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aura
NETT: [List]aura
No:215
PR:
RF:PHF 71
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]voorbode
RF1:CLH 63; VOC 24
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aural
NETT: [List]auraal
No:216
PR:
RF:PHF 71
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot een voorbode
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:auricular
NETT: [List]auriculair
No:217
PR:
RF:PHF 71
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot het oor
RF1:PHF 71
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:auscultation
NETT: [List]auscultatie
No:218
PR:
RF:PHF 71
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]luisteren naar lichaamsgeruis
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:autoimmune
NETT: [List]auto-immuun
No:219
PR:
RF:EVD 112
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot afweerstoffen gericht tegen de eigen lichaamsweefsels
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:automatism
NETT: [List]automatie, automatisme
No:220
PR:
RF:PHF 72
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]handelingen die onafhankelijk van de wil verlopen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:autonomic
NETT: [List]autonoom
No:221
PR:
RF:PHF 73
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]zelfstandig
RF1:CLH 66
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:azoospermia
NETT: [List]azoöspermie
No:222
PR:
RF:PHF 75
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gebrek aan zaadcellen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:azotaemia
NETT: [List]azotemie
No:223
PR:
RF:PHF 75
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]toename van het stikstofgehalte van het bloed
RF1:CLH 68
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacillus
NETT: [List]bacil
No:224
PR:
RF:PHF 76
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]staafvormige bacterie
RF1:CLH 69; VOC 24
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteraemia
NETT: [List]bacteriëmie
No:225
PR:
RF:PHF 77
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aanwezigheid van bacteriën in het bloed
RF1:CLH 70
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bactericide
NETT: [List]bactericide
No:226
PR:
RF:PHF 77; CLH 69
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]bacteriëndodend middel
RF1:VOC 24
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteriological
NETT: [List]bacteriologisch
No:227
PR:
RF:EVD 120
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot bacteriën
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteriostatic
NETT: [List]bacteriostaticum
No:228
PR:
RF:PHF 78
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]stof die de toename van bacteriën belemmert
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bacteroid
NETT: [List]bacterioïd
No:229
PR:
RF:PHF 78
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gelijkend op bacteriën
RF1:PHF 78
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:balanitis
NETT: [List]balanitis
No:230
PR:
RF:PHF 79
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]ontsteking van de eikel
RF1:CLH 70
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:barrier
NETT: [List]barrier, barrière
No:231
PR:
RF:PHF 81
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]versperring
RF1:CLH 73
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:basal
NETT: [List]basaal
No:232
PR:
RF:PHF 82
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot een stof die zout vormt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:base
NETT: [List]base
No:233
PR:
RF:Geneesm. 7
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]stof die zout vormt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:benign
NETT: [List]benigne
No:234
PR:
RF:PHF 86
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]goedaardig
RF1:CLH 78; PHF 86; VOC 24
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:betablocker
NETT: [List]beta-blokkeerder
No:235
PR:
RF:PHF 88
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geneesmiddel dat de bloeddruk regelt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:betamimetic
NETT: [List] bèta-mimeticum
No:236
PR:
RF:EU 237
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bilateral
NETT: [List]bilateraal
No:237
PR:
RF:PHF 90
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]in twee richtingen
RF1:CLH 82; PHF 90
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biliary
NETT: [List]biliair
No:238
PR:
RF:PHF 90
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot gal
RF1:CLH 82
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bioavailability
NETT: [List]bioavailability, biodisponibiliteit
No:239
PR:
RF:PHF 91; EU 243
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]biologische beschikbaarheid
RF1:PHF 91
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biochemical
NETT: [List]biochemisch
No:240
PR:
RF:EVD 160
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de omzetting van stoffen in levende wezens
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biodegradation
NETT: [List]biodegradatie
No:241
PR:
RF:Prisma van het milieu 40
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]natuurlijke afbreekbaarheid
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:bioequivalent
NETT: [List]bio-equivalent
No:242
PR:
RF:EU 241
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met dezelfde kracht en uitwerking
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biological
NETT: [List]biologisch
No:243
PR:
RF:PHF 92
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot levende wezens
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biopsy
NETT: [List]biopsie
No:244
PR:
RF:PHF 92
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]weefselonderzoek
RF1:VOC 25
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biosynthesis
NETT: [List]biosynthese
No:245
PR:
RF:PHF 92
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aanmaak op natuurlijke manier
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biotransformation
NETT: [List]biotransformatie
No:246
PR:
RF:PHF 92
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]omvorming van stoffen binnen het levende weefsel
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:biphasic
NETT: [List]bifasisch
No:247
PR:
RF:PHF 89
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]in twee tijden verlopend
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:blepharitis
NETT: [List]blefaritis
No:248
PR:
RF:EU 248
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]ontsteking van een ooglid
RF1:PHF 95
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:blister pack
NETT: [List]blisterverpakking
No:249
PR:
RF:EVD 169
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]verpakking met plastic
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary