Glossary of medical terms: Dutch (04)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:antimycotic
NETT: [List]antimycoticum
No:150
PR:
RF:PHF 45
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]middel tegen schimmelziekte
RF1:CLH 43
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antineoplastic
NETT: [List]antineoplastisch
No:151
PR:
RF:EU 152
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat de vorming van gezwellen tegengaat
RF1:CLH 531
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antioestrogenic
NETT: [List]anti-oestrogeen
No:152
PR:
RF:EU 153
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen tegengaat
RF1:W-P Med. 6 271
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antioxidant
NETT: [List]anti-oxydans
No:153
PR:
RF:EU 154
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]stof die bederf onder invloed van de lucht tegengaat
RF1:Dorl. 104 (vert.)
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antiphlogistic
NETT: [List]antiphlogisticum
No:154
PR:
RF:PHF 45; CLH 44
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]middel dat ontsteking tegengaat
RF1:PHF 45
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antiproliferative
NETT: [List]antiproliferatief
No:155
PR:
RF:EU 155
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]tegen snelle groei gericht
RF1:EVD 1008
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antipruritic
NETT: [List]antiprurigineus
No:156
PR:
RF:EU 156
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]jeukwerend
RF1:PHF 45
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antipsychotic
NETT: [List]anti-psychoticum
No:157
PR:
RF:CLH 44
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geneesmiddel dat zinsbedrog vermindert
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antipyretic
NETT: [List]antipyreticum
No:158
PR:
RF:PHF 45
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]koortswerend middel
RF1:CLH 44
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antiseptic
NETT: [List]antisepticum
No:159
PR:
RF:PHF 46
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]ontsmettingsmiddel
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antispasmodic
NETT: [List]antispasmodicum
No:160
PR:
RF:PHF 46
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]middel dat kramp bedaart
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antithrombotic
NETT: [List]antitrombotisch
No:161
PR:
RF:EU 163
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat de vorming van bloedstolsel tegengaat
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antitoxin
NETT: [List]antitoxine
No:162
PR:
RF:CLH 45
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]middel dat giftstof onschadelijk maakt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antitumour
NETT: [List]antitumoraal
No:163
PR:
RF:EU 164
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]tegen gezwellen gericht
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antitussive
NETT: [List]antitussivum
No:164
PR:
RF:PHF 46
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]hoestmiddel
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:antiviral
NETT: [List]antiviraal
No:165
PR:
RF:CLH 45
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]werkzaam tegen virussen
RF1:CLH 45
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:anuria
NETT: [List]anurie
No:166
PR:
RF:PHF 47
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]uitblijven van urinevorming
RF1:VOC 22
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:anus
NETT: [List]anus
No:167
PR:
RF:PHF 47
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aars
RF1:VOC 22
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:anxiety
NETT: [List]anxietas
No:168
PR:
RF:PHF 47
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]angstgevoel
RF1:PHF 47
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:anxiolytic
NETT: [List]anxiolyticum
No:169
PR:
RF:PHF 47
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]geneesmiddel dat angst en onrust vermindert
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:apathy
NETT: [List]apathie
No:170
PR:
RF:PHF 48
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]lusteloosheid
RF1:CLH 46
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aphasia
NETT: [List]afasie
No:171
PR:
RF:PHF 17
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]spraakstoornis
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aplasia
NETT: [List]aplasie
No:172
PR:
RF:PHF 49
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onvolkomen ontwikkeling
RF1:PHF 49
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aplastic anaemia
NETT: [List]aplastische anemie
No:173
PR:
RF:PHF 35
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]bloedarmoede door tekort aan rode bloedlichaampjes
RF1:CLH 34, 249
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:apnoea
NETT: [List]apnoe
No:174
PR:
RF:PHF 49; CLH 48
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]ademstilstand
RF1:VOC 22
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:application
NETT: [List]applicatie
No:175
PR:
RF:CLH 49
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]toepassing
RF1:CLH 49
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:approximate
NETT: [List]approximaal, approximatief
No:176
PR:
RF:PHF 51; EU 176
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]benaderend
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aqueous
NETT: [List]aquosus
No:177
PR:
RF:PHF 51
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]waterig
RF1:PHF 51
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aromatic
NETT: [List]aromatisch
No:178
PR:
RF:EVD 95
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met geurstof
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arrhythmia
NETT: [List]aritmie
No:179
PR:
RF:PHF 54; CLH 51
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]onregelmatige hartslag
RF1:Gezin 1455
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arrhythmogenic
NETT: [List]aritmogeen
No:180
PR:
RF:EU 178
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]wat onregelmatige hartslag veroorzaakt
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arterial
NETT: [List]arterieel
No:181
PR:
RF:PHF 60
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]slagaderlijk
RF1:PHF 60
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arteriography
NETT: [List]arteriografie
No:182
PR:
RF:PHF 60
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]foto van de slagaders
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arteriolar
NETT: [List]arteriolair
No:183
PR:
RF:EU 182
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot de kleine slagaders
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arteriosclerosis
NETT: [List]arteriosclerose
No:184
PR:
RF:PHF 61
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]aderverkalking
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arteriovenous
NETT: [List]arterioveneus
No:185
PR:
RF:PHF 61
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot een slagader en een ader
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arthralgia
NETT: [List]artralgie
No:186
PR:
RF:PHF 63
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gewrichtspijn
RF1:CLH 54; PHF 63
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arthritis
NETT: [List]artritis
No:187
PR:
RF:CLH 54
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gewrichtsontsteking
RF1:CLH 54
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arthropathy
NETT: [List]artropathie
No:188
PR:
RF:PHF 61
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gewrichtsaandoening
RF1:CLH 55; PHF 61
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:arthrosis
NETT: [List]artrose
No:189
PR:
RF:PHF 63
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]gewrichtsaandoening zonder ontsteking
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:articular
NETT: [List]articulair
No:190
PR:
RF:PHF 62; CLH 54
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]met betrekking tot een gewricht
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:artificial
NETT: [List]artificieel
No:191
PR:
RF:CLH 54
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kunstmatig
RF1:CLH 54; PHF 63
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ascites
NETT: [List]ascites
No:192
PR:
RF:PHF 64
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]buikwaterzucht
RF1:CLH 56; VOC 23
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:asepsis
NETT: [List]asepsis
No:193
PR:
RF:PHF 64; CLH 56
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]kiemvrijheid
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aseptic
NETT: [List]aseptisch
No:194
PR:
RF:PHF 64
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]vrij van ziektekiemen
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:aspiration
NETT: [List]aspiratie
No:195
PR:
RF:PHF 65
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]opzuiging
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:assay
NETT: [List]assay
No:196
PR:
RF:PHF 65
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]toetsing
RF1:CLH 57
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:assist
NETT: [List]assisteren
No:197
PR:
RF:EVD 102
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]bijstaan
RF1:VD 221
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:association
NETT: [List]associatie
No:198
PR:
RF:PHF 66
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]koppeling
RF1:NEO
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:asthenia
NETT: [List]asthenie
No:199
PR:
RF:PHF 66
YR:
CO:
______________________________________________________________
NEPT: [List]krachteloosheid
RF1:PHF 66
YR1:
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary