Glossary of medical terms: Danish (34)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:sublingual
DATT : [List]sublingual
No:1650
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]under tungen
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:substance
DATT : [List]substans
No:1651
PR:
RF :94
YR:94
CO:substantia
_______________________________________________________________
DAPT : [List]materiale, legemligt eller organisk
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:substitution
DATT : [List]substitution
No:1652
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]erstatning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: substitution
LU:


[Multilingual]

ST:substrate
DATT : [List]substrat
No:1653
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List] næringsmiddel til dyrkning af bakterier
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:superinfection
DATT : [List]superinfektion
No:1654
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:supervision
DATT : [List]overvågning
No:1655
PR:
RF :94
YR:94
CO:vagt
_______________________________________________________________
DAPT : [List]overvågning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: vagt
LU:


[Multilingual]

ST:supine
DATT : [List]supination
No:1656
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]udadroterende bevægelse af hånd og arm
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:supplement
DATT : [List]supplement
No:1657
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]tilskud
RF1: ed
YR1: 85
CO1: supplement
LU:


[Multilingual]

ST:suppository
DATT : [List]suppositorium
No:1658
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]stikpille
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:suppressive
DATT : [List]undertrykkende
No:1659
PR:
RF :ed
YR:85
CO:dæmpende
_______________________________________________________________
DAPT : [List]undertrykkende
RF1: ed
YR1: 85
CO1: dæmpende
LU:


[Multilingual]

ST:suppuration
DATT : [List]suppuratio
No:1660
PR:
RF :kl
YR:74
CO:suppuration
_______________________________________________________________
DAPT : [List]åben pusfyldt betændelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:supraventricular
DATT : [List]supraventriculær
No:1661
PR:
RF :ot
YR:
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]over hjertekamrene
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:surdity
DATT : [List]surditas
No:1662
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]dvhed
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:surgical
DATT : [List]kirurgisk
No:1663
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]kirurgisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: operativ
LU:


[Multilingual]

ST:suspension
DATT : [List]suspensio
No:1664
PR:
RF :kl
YR:74
CO:suspension
_______________________________________________________________
DAPT : [List]ophængning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: suspension, opslæmning
LU:


[Multilingual]

ST:sympathetic
DATT : [List]sympatisk
No:1665
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]sympatisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:sympathomimetic
DATT : [List]sympathomimetisk/sympathomimetika
No:1666
PR:
RF :94/kl
YR:94/74
CO:adrenerg/
_______________________________________________________________
DAPT : [List](lægemiddel) som har virkning på det sympatiske nervesy
stem
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:symptom
DATT : [List]symptom
No:1667
PR:
RF :kl
YR:74
CO:symptoma
_______________________________________________________________
DAPT : [List]symptom
RF1: kl
YR1: 74
CO1: sygdomstegn
LU:


[Multilingual]

ST:symptomatic
DATT : [List]symptomatisk
No:1668
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]symptomgivende
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:symptomatology
DATT : [List]symptomatologi
No:1669
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List] læren om sygdomstegnene
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:synaptic
DATT : [List]synaptisk
No:1670
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]angående overgangsstedet mellem to nervecellers
udlbere/angående stadie i knscellernes udvikling kort fr
reduktionsdeling
RF1: kl
YR1: 74
CO1: two completely different meanings
LU:


[Multilingual]

ST:syncope
DATT : [List]synkope
No:1671
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]besvimelsesanfald
RF1: 94
YR1: 94
CO1: pludselig afmagt
LU:


[Multilingual]

ST:syndrome
DATT : [List]syndrom
No:1672
PR:
RF :kl
YR:74
CO:syndroma
_______________________________________________________________
DAPT : [List]symptomkompleks
RF1: 94
YR1: 94
CO1: sygdom
LU:


[Multilingual]

ST:synergistic
DATT : [List]synergistisk
No:1673
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]virkende sammen (og gensidigt forstærkende)
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:synovial
DATT : [List]synovial
No:1674
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]angående ledvæsken
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:synovitis
DATT : [List]synovitis
No:1675
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]ledhindebetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:synthesis
DATT : [List]syntese
No:1676
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]opbygning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: sammenstilling
LU:


[Multilingual]

ST:systematic
DATT : [List]systematisk
No:1677
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]systematisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:systemic
DATT : [List]systemisk
No:1678
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]med almen virkning på kroppen
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:systolic
DATT : [List]systolisk
No:1679
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]om det maksimale tryk som blodet udver under hjertets
sammentrækningsfase
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tachyarrhythmia
DATT : [List]takyarytmi
No:1680
PR:
RF :ot
YR:
CO:tachyarrhythmia
_______________________________________________________________
DAPT : [List]hurtig uregelmæssig hjertevirksomhed
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tachycardia
DATT : [List]takykardi
No:1681
PR:
RF :94
YR:94
CO:tachycardia
_______________________________________________________________
DAPT : [List]unaturlig hurtig hjertevirksomhed
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tachyphylaxis
DATT : [List]tachyfylaksi
No:1682
PR:
RF :kl
YR:74
CO:tachyphylaxia
_______________________________________________________________
DAPT : [List]hurtig aftagning i styrke og varighed af et stofs vir
kning ved gentagen brug
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tardive
DATT : [List]tardiv
No:1683
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]langsom
RF1: kl
YR1: 74
CO1: sent udviklet
LU:


[Multilingual]

ST:telangiectasia
DATT : [List]teleangiektasi
No:1684
PR:
RF :kl
YR:74
CO:teleangiektasia
_______________________________________________________________
DAPT : [List]udvidning af de små kar (i huden)
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tendency
DATT : [List]tendens
No:1685
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]tendens
RF1: 94
YR1: 94
CO1: disposition, anlæg
LU:


[Multilingual]

ST:tendinitis
DATT : [List]tendinitis
No:1686
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i en sene
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tenesmus
DATT : [List]tenesmus
No:1687
PR:
RF :94
YR:94
CO:rectal tenesmus = tenesmus alvi or tenesmi rectales
vesical tenesmus = tenesmus vesicae or tenesmi vesicales
_______________________________________________________________
DAPT : [List]smertefuld og hyppig trang til affring eller vandladning
RF1: kl
YR1: 74
CO1: tenesmi rectales = krampagetige smerter i endetarmens
muskulatur efter (hyppig) affring
tenesmi vesicales = smertefuld og hyppig vandladning med
konstant pinagtig vandladningstrang
LU:


[Multilingual]

ST:tenosynovitis
DATT : [List]tenosynovitis
No:1688
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]sene(skede)hindebetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tensioactive
DATT : [List]tensioaktiv
No:1689
PR:
RF :ot
YR:
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]med effekt på overfladetrykket
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tension
DATT : [List]tensio
No:1690
PR:
RF :kl
YR:74
CO:tension
_______________________________________________________________
DAPT : [List]spænding
RF1: 94
YR1: 94
CO1: stramning
LU:


[Multilingual]

ST:teratogenic (niet: teratogen)
DATT : [List]teratogen
No:1691
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]frembringende misdannelser
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:teratological
DATT : [List]teratologisk
No:1692
PR:
RF :ot
YR:
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]angående læren om misdannelser
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:terminal
DATT : [List]terminal
No:1693
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]terminal
RF1: 94
YR1: 94
CO1: ende-
LU:


[Multilingual]

ST:test
DATT : [List]test
No:1694
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]test
RF1: 94
YR1: 94
CO1: prve, forsg
LU:


[Multilingual]

ST:testicular
DATT : [List]testikulær
No:1695
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]vedrrende testiklerne
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tetanus
DATT : [List]tetanus
No:1696
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]stivkrampe
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:tetany
DATT : [List]tetani
No:1697
PR:
RF :kl
YR:74
CO:tetania
_______________________________________________________________
DAPT : [List]krampelidelse p.g.a. nedsat kalk i blodvæsken
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:thalamus
DATT : [List]thalamus
No:1698
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]stor nerveknude i storhjernens basis
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:theoretical
DATT : [List]teoretisk
No:1699
PR:
RF :94
YR:94
CO:
_______________________________________________________________
DAPT : [List]teoretisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary