Glossary of medical terms: Danish (31)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:regurgitation
DATT : [List]regurgitatio
No:1500
PR:
RF :kl
YR:74
CO:regurgitation
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilbagestrmning af mad (=gylpen) eller blod
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rehydration
DATT : [List]rehydrering
No:1501
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bringe i væskebalance
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reinfection
DATT : [List]reinfektion
No:1502
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:relaxant
DATT : [List]relaksans/relaksant
No:1503
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afslappende (middel)
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:relevant
DATT : [List]relevant
No:1504
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]relevant
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:remission
DATT : [List]remission
No:1505
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bedring
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:renal
DATT : [List]renal
No:1506
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nyre-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:renin
DATT : [List]renin
No:1507
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]enzym i nyrebarken
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:renovascular
DATT : [List]renovaskulær
No:1508
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nyre-kar-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:repetitive
DATT : [List]repetitiv
No:1509
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]gentagende
RF1: ot
YR1:
CO1: repetitiv
LU:


[Multilingual]

ST:replication
DATT : [List]replikation
No:1510
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]formering
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reproduction
DATT : [List]reproduktion
No:1511
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forplantning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: formering, gendannelse
LU:


[Multilingual]

ST:research
DATT : [List]forskning
No:1512
PR:
RF :94
YR:94
CO:research
______________________________________________________________
DAPT : [List]forskning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:resection
DATT : [List]resektion
No:1513
PR:
RF :94
YR:94
CO:resectio
______________________________________________________________
DAPT : [List]af- eller udskæring af (dele af) legemsdele eller organer
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reservoir
DATT : [List]reservoir/reservoirvært
No:1514
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]beholder/smittebærer
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:residual
DATT : [List]residual
No:1515
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilbageblivende
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:resistant
DATT : [List]resistent
No:1516
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]modstandsdygtig
RF1: ot
YR1:
CO1: resistent
LU:


[Multilingual]

ST:resorption
DATT : [List]resorption
No:1517
PR:
RF :94
YR:94
CO:absorption
______________________________________________________________
DAPT : [List]opsugning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: stofoptagelse, optagning
LU:


[Multilingual]

ST:respiratory
DATT : [List]respiratorisk
No:1518
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]åndedræts-
RF1: 94
YR1: 94
CO1: respiratorisk
LU:


[Multilingual]

ST:respond
DATT : [List]reagere
No:1519
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reagere
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:response
DATT : [List]respons
No:1520
PR:
RF :94
YR:94
CO:reaktion
______________________________________________________________
DAPT : [List]reaktion
RF1: 94
YR1: 94
CO1: respons, udslag
LU:


[Multilingual]

ST:restless legs
DATT : [List]restless legs
No:1521
PR:
RF :kl
YR:74
CO:uro i benene
______________________________________________________________
DAPT : [List]uro i benene, stærk uro og krybende fornemmelse i læggene
(undertiden i fdder, lår, hænder, arme), ofte lige fr eller
efter sengetid
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:resuscitation
DATT : [List]resuscitation
No:1522
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](gen)oplivning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:retard
DATT : [List]retarderet
No:1523
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forsinket
RF1: ms
YR1: 84
CO1: bagud
LU:


[Multilingual]

ST:retardation
DATT : [List]retardation
No:1524
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forsinkelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:retention
DATT : [List]retentio
No:1525
PR:
RF :kl
YR:74
CO:retention
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilbageholdelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1: retention
LU:


[Multilingual]

ST:retinal
DATT : [List]retinal
No:1526
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vedrrende nethinden
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:retinopathy
DATT : [List]retinopathia
No:1527
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nethindelidelse som kan medfre blindhed
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:retraction
DATT : [List]retraktion
No:1528
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]indtrækning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: indskrumpning
LU:


[Multilingual]

ST:retrobulbar
DATT : [List]retrobulbær
No:1529
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bag jeæblet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:retrograde
DATT : [List]retrograd
No:1530
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilbagegående
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:retrosternal
DATT : [List]retrosternal
No:1531
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bag brystbenet
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:revaluation
DATT : [List]revaluering
No:1532
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]omvurdering
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reversible
DATT : [List]reversibel
No:1533
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]om fysisk eller kemisk proces, som kan forlbe i to
modsatte retninger afhængigt af omstændighederne
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:revulsive
DATT : [List]afledende (middel)
No:1534
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]afledende (middel)
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rhagade
DATT : [List]rhagade
No:1535
PR:
RF :kl
YR:74
CO:fissur
______________________________________________________________
DAPT : [List]sprængning i alle eller de verste hudlag, især omkring
mund og anus
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rheumatoid
DATT : [List]rheumatoid
No:1536
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]muskel- og ledsmerter, der minder om gigt
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rhinitis
DATT : [List]rhinitis
No:1537
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse af næseslimhinden
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rhinopharyngitis
DATT : [List]rhinopharyngitis
No:1538
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse af næsesvælget
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rhinorrhoea
DATT : [List]rhinorrhoea
No:1539
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] næseflåd
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rhonchus
DATT : [List]rhonchi
No:1540
PR:
RF :ms
YR:84
CO:rhonchi=plural
______________________________________________________________
DAPT : [List]rallelyde fra bronkierne
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rickets
DATT : [List]rakitis
No:1541
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]engelsk syge, mangel på D-vitamin
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rigidity
DATT : [List]rigiditet
No:1542
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]stivhed
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:risk factor
DATT : [List]risikofaktor
No:1543
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]risikofaktor
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:risk patient
DATT : [List]risikopatient
No:1544
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]risikopatient, d.v.s.patient, der er til fare for sig
selv
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:routinely
DATT : [List]rutinemæssig
No:1545
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]rutinemæssig
RF1: ed
YR1: 85
CO1: vanemæssig
LU:


[Multilingual]

ST:rubella
DATT : [List]rubeola
No:1546
PR:
RF :kl
YR:74
CO:rubella
______________________________________________________________
DAPT : [List]rde hunde
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:rupture
DATT : [List]ruptur
No:1547
PR:
RF :94
YR:94
CO:ruptura
______________________________________________________________
DAPT : [List]bristning
RF1: ms
YR1: 84
CO1: overrivning
LU:


[Multilingual]

ST:salicylism
DATT : [List]salicylsyreforgiftning
No:1548
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]giftig effekt af overdosis med salicylsyrepræparater
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:saline
DATT : [List]salinsk
No:1549
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]saltholdig
RF1: 94
YR1: 94
CO1: saltagtig
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary