Glossary of medical terms: Danish (30)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:purgative
DATT : [List]purgativa
No:1450
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]affringsmiddel
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:purpura
DATT : [List]purpura
No:1451
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](sygdom med) små, runde blodudtrædninger i huden
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:purulent
DATT : [List]purulent
No:1452
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]pusholdig
RF1: 94
YR1: 94
CO1: pusdannende
LU:


[Multilingual]

ST:pustular
DATT : [List]pustuls
No:1453
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]pustuls
RF1: 94
YR1: 94
CO1: pustelagtig
LU:


[Multilingual]

ST:pyelitis
DATT : [List]pyelitis
No:1454
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nyre- og nyrebækkenbetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pyelonephritis
DATT : [List]pyelonephritis
No:1455
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i nyre og nyrebækken
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pylorus
DATT : [List]pylorus
No:1456
PR:
RF :94
YR:94
CO:pylorusåbning
______________________________________________________________
DAPT : [List]maveport (overgangen mellem mavesækken og tolvfingertar
men)
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pyoderma
DATT : [List]pyoderma
No:1457
PR:
RF :kl
YR:74
CO:pyodermia
______________________________________________________________
DAPT : [List]hudlidelse med pusdannelse i huden
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pyogenic
DATT : [List]pyogen
No:1458
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]pusdannende
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pyrexia
DATT : [List]pyrexi
No:1459
PR:
RF :94
YR:94
CO:pyrexia
______________________________________________________________
DAPT : [List]den fibrile tilstand
RF1: kl
YR1: 74
CO1: febertilstand
LU:


[Multilingual]

ST:pyrogenic (niet: pyrogen)
DATT : [List]pyrogen
No:1460
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]feberfrembringende
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pyrosis
DATT : [List]pyrosis
No:1461
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]halsbrand
RF1: 94
YR1: 94
CO1: (surt) opstd
LU:


[Multilingual]

ST:QRS complex
DATT : [List]initialkompleks
No:1462
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]de elektriske impulser i hjertekamrene
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:QT interval
DATT : [List]QT interval
No:1463
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hjertets sammentrækningsfase
RF1: ot
YR1:
CO1: afstanden Q-R-S-T i elektrokardiogram
LU:


[Multilingual]

ST:qualitative
DATT : [List]kvalitativ
No:1464
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kvalitetsmæssig
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:quantitative
DATT : [List]kvantitativ
No:1465
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] mængdemæssig
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:quaternary
DATT : [List]kvartær
No:1466
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fjerde/dannet af fire
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:quiescent
DATT : [List]passiv
No:1467
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i ro
RF1: ed
YR1: 85
CO1: hvilende, passiv, uvirksom
LU:


[Multilingual]

ST:radioactivity
DATT : [List]radioaktivitet
No:1468
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]radioaktivitet, snderdeling af atomkerner
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:radiography
DATT : [List]radiografi
No:1469
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]rntgenundersgelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:radiological
DATT : [List]radiologisk
No:1470
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående strålebehandling
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:radiotherapy
DATT : [List]radioterapi
No:1471
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]strålebehandling
RF1: 94
YR1: 94
CO1: rntgenbehandling, stråleterapi
LU:


[Multilingual]

ST:raucousness
DATT : [List]raucitas
No:1472
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] hæshed
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:Raynaud's phenomenon
DATT : [List]Raynaud's fænomen
No:1473
PR:
RF :kl
YR:74
CO:Raynaud's syndrom, Raynaud's sygdom
______________________________________________________________
DAPT : [List]karlidelse med karspasmer provokeret af kulde, medfrende
blåfarvning, smerter, evt. vævsdd (koldbrand) af fingre,
sjældnere tæer
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reabsorption
DATT : [List]reabsorption
No:1474
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilbageabsorption
RF1: 94
YR1: 94
CO1: tilbagefring
LU:


[Multilingual]

ST:reaction
DATT : [List]reaktion
No:1475
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reaktion
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reactivation
DATT : [List]reaktivering
No:1476
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reaktivering
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reactivity
DATT : [List]reaktivitet
No:1477
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reaktionsevne
RF1: 94
YR1: 94
CO1: reaktivitet
LU:


[Multilingual]

ST:reagent
DATT : [List]reagens
No:1478
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reagens
RF1: 94
YR1: 94
CO1: prvemiddel
LU:


[Multilingual]

ST:rebound effect
DATT : [List]rebound fænomen
No:1479
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]siges om et lægemiddel, der ikke længere har effekt
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:receptor
DATT : [List]receptor
No:1480
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]de dele i antistoffer, som binder organismens antistof
fer/
modtagerceller, nerveender eller organer, hvor stimuli optages
RF1: ot/kl
YR1: /74
CO1: two different meanings
LU:


[Multilingual]

ST:recidivist
DATT : [List]recidivist
No:1481
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]person, som får tilbagefald
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:recipient
DATT : [List]recipient
No:1482
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]modtager af blod, organ eller væv ved transplantation
eller transfusion
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:recombinant
DATT : [List]rekombination
No:1483
PR:
RF :gy
YR:81
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]overkrydsning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reconstitution
DATT : [List]restitio
No:1484
PR:
RF :kl
YR:74
CO:restition
______________________________________________________________
DAPT : [List]helbredelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1: gendannelse af tidligere tilstand
LU:


[Multilingual]

ST:reconvalescence
DATT : [List]rekonvalescens
No:1485
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bedring
RF1: 94
YR1: 94
CO1: helbredelse
LU:


[Multilingual]

ST:rectal
DATT : [List]rektal
No:1486
PR:
RF :94
YR:94
CO:rectal
______________________________________________________________
DAPT : [List]endetarms-
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:recuperation
DATT : [List]rekonvalescens
No:1487
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]rekreation
RF1: 94
YR1: 94
CO1: bedring, rekonvalescens
LU:


[Multilingual]

ST:recurrent
DATT : [List]recurrent
No:1488
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]periodisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: tilbagevendende
LU:


[Multilingual]

ST:reduction
DATT : [List]reduktion
No:1489
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]oprettelse
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reference
DATT : [List]reference
No:1490
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]henvisning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: reference
LU:


[Multilingual]

ST:reflective
DATT : [List]reflekterende
No:1491
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reflekterende
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reflex
DATT : [List]refleks
No:1492
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]refleks, uvilkårlig handling eller reaktion
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:reflux
DATT : [List]refluks
No:1493
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilbagelb
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:refractory
DATT : [List]refraktær
No:1494
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uimodtagelig
RF1: 94
YR1: 94
CO1: resistent, upåvirkelig (af behandling)
LU:


[Multilingual]

ST:regeneration
DATT : [List]regeneration
No:1495
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]gendannelse af legemsdele og væv
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:region
DATT : [List]regio
No:1496
PR:
RF :94
YR:94
CO:region
______________________________________________________________
DAPT : [List]region
RF1: 94
YR1: 94
CO1: område
LU:


[Multilingual]

ST:regional
DATT : [List]lokal
No:1497
PR:
RF :94
YR:94
CO:regionær
______________________________________________________________
DAPT : [List]lokal
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:regression
DATT : [List]regression
No:1498
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fysisk eller psykisk tilbagegang
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:regulation
DATT : [List]regulering
No:1499
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]regulering
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary