Glossary of medical terms: Danish (29)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:priapism
DATT : [List]priapismus
No:1400
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]vedvarende, ofte smertefuld erektion, ofte uden seksuel
opstemthed
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:primary
DATT : [List]primær
No:1401
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]primær
RF1: 94
YR1: 94
CO1: frst (og fremmest)
LU:


[Multilingual]

ST:primary vaccination
DATT : [List]primær vaccination
No:1402
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fremkaldelse af uimodtagelighed mod en bestemt sygdom
gennem vaccination
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:procedure
DATT : [List]procedure
No:1403
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fremgangsmåde
RF1: 94
YR1: 94
CO1: procedure
LU:


[Multilingual]

ST:procreation
DATT : [List]frembringelse
No:1404
PR:
RF :gy
YR:81
CO:formering
______________________________________________________________
DAPT : [List]formering
RF1: 94
YR1: 94
CO1: avling, frembringelse
LU:


[Multilingual]

ST:proctitis
DATT : [List]proctitis
No:1405
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]endetarmsbetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:production
DATT : [List]produktion
No:1406
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]dannelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: produktion
LU:


[Multilingual]

ST:productive
DATT : [List]produktiv
No:1407
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nydannende
RF1: kl
YR1: 74
CO1: skabende, frembringende
LU:


[Multilingual]

ST:progestogen
DATT : [List]progestiv
No:1408
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] med virkning på slimhinden i livmoderen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prognosis
DATT : [List]prognose
No:1409
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]prognose, udsigt med hensyn til sygdoms forlb
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:progressive
DATT : [List]progressiv
No:1410
PR:
RF :kl
YR:74
CO:progressivus
______________________________________________________________
DAPT : [List]tiltagende
RF1: 94
YR1: 94
CO1: fremskridende
LU:


[Multilingual]

ST:prolapse
DATT : [List]prolaps
No:1411
PR:
RF :94
YR:94
CO:prolapsus
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsynkning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: fremfald
LU:


[Multilingual]

ST:proliferation
DATT : [List]proliferation
No:1412
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]formering
RF1: 94
YR1: 94
CO1: vækst
LU:


[Multilingual]

ST:prophylaxis
DATT : [List]profylakse
No:1413
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](sygdoms)forebyggelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:proportional
DATT : [List]proportional
No:1414
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forholdsmæssig
RF1: ed
YR1: 85
CO1: proportionel
LU:


[Multilingual]

ST:proptosis
DATT : [List]proptosis
No:1415
PR:
RF :kl
YR:74
CO:prolapsus
______________________________________________________________
DAPT : [List]fremfald
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:propulsive
DATT : [List]fremdrivende
No:1416
PR:
RF :ed
YR:85
CO:driv-
______________________________________________________________
DAPT : [List]fremdrivende
RF1: ed
YR1: 85
CO1: driv-
LU:


[Multilingual]

ST:prostaglandin
DATT : [List]prostaglandin
No:1417
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]biologisk aktive fedtsyrer
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prostatism
DATT : [List]prostatismus
No:1418
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lettere symptomer ved begyndende forstrrelse af blære
halskirtlen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prostatitis
DATT : [List]prostatitis
No:1419
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i blærehalskirtlen (p.g.a. bakterier)
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prosthesis
DATT : [List]protese
No:1420
PR:
RF :94
YR:94
CO:prothesis
______________________________________________________________
DAPT : [List]protese, erstatning for manglende eller defekte legemsde
le
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protease
DATT : [List]protease
No:1421
PR:
RF :kl
YR:74
CO:proteinase, proteolytisk enzym
______________________________________________________________
DAPT : [List]proteinspaltende enzym
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protective
DATT : [List]protektive stoffer
No:1422
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]hud- eller slimhindebeskyttende midler
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protein
DATT : [List]protein
No:1423
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]protein
RF1: 94
YR1: 94
CO1: æggehvide
LU:


[Multilingual]

ST:proteolytic
DATT : [List]proteolytisk/proteolyse
No:1424
PR:
RF :94/kl
YR:94/74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](æggehvidestof) med spaltning under vandoptagelse
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prothrombin
DATT : [List]protrombin
No:1425
PR:
RF :94
YR:94
CO:faktor II
______________________________________________________________
DAPT : [List]stof i blodet, medhjælper strkningsprocessen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protozoon
DATT : [List]protozo
No:1426
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]encellet dyr
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:protrusion
DATT : [List]protrusio
No:1427
PR:
RF :kl
YR:74
CO:protrusion
______________________________________________________________
DAPT : [List]fremhvælvning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: fremskydning
LU:


[Multilingual]

ST:proximal
DATT : [List]proksimal
No:1428
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]opad
RF1: bs
YR1:
CO1: opefter, verst
LU:


[Multilingual]

ST:pruritic
DATT : [List]pruritisk
No:1429
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kle-
RF1: ot
YR1:
CO1: klende
LU:


[Multilingual]

ST:pruritus
DATT : [List]pruritus
No:1430
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kle
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pseudomembranous
DATT : [List]pseudomembranacea
No:1431
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående aflejringer af dde lag (=sår)
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pseudotumour
DATT : [List]pseudotumor
No:1432
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nydannelse af svulstlignende væv
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psoriasis
DATT : [List]psoriasis
No:1433
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]psoriasis, arvelig hudsygdom med skældækkede blodfyldte
pletter
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychiatric
DATT : [List]psykiatrisk
No:1434
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]psykiatrisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: angående sygdomme på sjælen
LU:


[Multilingual]

ST:psychic
DATT : [List]psykisk
No:1435
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]psykisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: sjælelig
LU:


[Multilingual]

ST:psychogenic
DATT : [List]psykogen
No:1436
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]af psykisk oprindelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psycholeptic
DATT : [List]psykoleptisk
No:1437
PR:
RF :ot
YR:
CO:psycholeptisk
______________________________________________________________
DAPT : [List]psykisk nedtrykthed
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychological
DATT : [List]psykologisk
No:1438
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]psykologisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: om sjælelivet
LU:


[Multilingual]

ST:psychomotor
DATT : [List]psykomotorisk
No:1439
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]psykisk-fysisk
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:psychosis
DATT : [List]psykose
No:1440
PR:
RF :94
YR:94
CO:psykosis
______________________________________________________________
DAPT : [List]psykose
RF1: 94
YR1: 94
CO1: sindssygdom
LU:


[Multilingual]

ST:psychosomatic
DATT : [List]psykosomatisk
No:1441
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående legemlige lidelser opstået på basis af psykiske
symptomer
RF1: ms
YR1: 84
CO1: angående psykiske sygdomme, der giver sig udtryk i
fysiske symptomer
LU:


[Multilingual]

ST:psychotropic
DATT : [List]psykofarmaka
No:1442
PR:
RF :94
YR:94
CO:psykofarmaka=plural
______________________________________________________________
DAPT : [List] lægemiddel med særlig virkning på psykiske symptomer
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ptosis
DATT : [List]ptose
No:1443
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsynkning af organ eller jenlåg
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:puberty
DATT : [List]pubertet
No:1444
PR:
RF :94
YR:94
CO:pubertas
______________________________________________________________
DAPT : [List]pubertet, knsmodenhedens indtræden
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:puerperium
DATT : [List]puerperium
No:1445
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]barsel, indtil 6-8 uger efter fdsel
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pulmonary
DATT : [List]pulmonal
No:1446
PR:
RF :kl
YR:74
CO:pulmonalis
______________________________________________________________
DAPT : [List]hrende til lungen
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pulsation
DATT : [List]pulsatio
No:1447
PR:
RF :kl
YR:74
CO:pulsation
______________________________________________________________
DAPT : [List]pulsudslag
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:puncture
DATT : [List]punktur
No:1448
PR:
RF :94
YR:94
CO:punctio
______________________________________________________________
DAPT : [List]indstik med kanyle
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pupillary dilation
DATT : [List]atropinisering af je
No:1449
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]udvidelse af pupillen ved inddrypning med lægemidlet
atropin
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary