Glossary of Medical terms: Danish (28)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:plasma expander
DATT : [List]plasma expander
No:1350
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]tilskud til blodet af tykke væsker under bldning
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:plasma protein
DATT : [List]plasmaprotein
No:1351
PR:
RF :bs
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]blodvæskens proteinstoffer (d.v.s. albumin, globulin og
fibrinogen)
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:plasminogen
DATT : [List]plasminogen
No:1352
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forstadium til plasmin
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pleurisy
DATT : [List]pleuritis
No:1353
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lungehindebetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:plexus
DATT : [List]plexus
No:1354
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fletværk af nerver eller blodkar
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pneumonia
DATT : [List]pneumonia
No:1355
PR:
RF :94
YR:94
CO:pneumoni
______________________________________________________________
DAPT : [List]lungebetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:pneumoni
LU:


[Multilingual]

ST:pneumopathy
DATT : [List]pneumopati
No:1356
PR:
RF :ot
YR:
CO:pneumopathia
______________________________________________________________
DAPT : [List]lungelidelse generelt
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:poliomyelitis
DATT : [List]poliomyelitis
No:1357
PR:
RF :kl
YR:74
CO:polio
______________________________________________________________
DAPT : [List]brnelammelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:polyarthritis
DATT : [List]polyarthritis
No:1358
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i flere led
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:polydipsia
DATT : [List]polydipsi
No:1359
PR:
RF :kl
YR:74
CO:polydipsia
______________________________________________________________
DAPT : [List]sygelig trst
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:polymorphic
DATT : [List]polymorf
No:1360
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]med forskellige former
RF1: kl
YR1: 74
CO1: mangeformet
LU:


[Multilingual]

ST:polyneuritis
DATT : [List]polyneuritis
No:1361
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse af flere nerver
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:polypeptide
DATT : [List]polypeptid
No:1362
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]aminosyrekæde dannet af mindre end 50 aminosyrer
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:polytherapy
DATT : [List]polyterapi
No:1363
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]behandling med flere medikamenter
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:polyuria
DATT : [List]polyuria
No:1364
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]get urindannelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1: meget rigelig urinudskillelse
LU:


[Multilingual]

ST:polyvalent
DATT : [List]polyvalent
No:1365
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]virksom i flere retninger
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:population
DATT : [List]population
No:1366
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]befolkning
RF1: 94
YR1: 94
CO1: population
LU:


[Multilingual]

ST:porphyria
DATT : [List]porphyria
No:1367
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forget udskillelse af porfyriner (=farvestof + f.eks.
jern) i organ eller i urin - kan være ddelig
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:positive
DATT : [List]positiv
No:1368
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]positiv
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:posterior
DATT : [List]posterior
No:1369
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]bagud
RF1: 94
YR1: 94
CO1: bagtil, bagest
LU:


[Multilingual]

ST:postmenopausal
DATT : [List]postklimakteriel
No:1370
PR:
RF :94
YR:94
CO:postmenopausal
______________________________________________________________
DAPT : [List]efter klimakteriet
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:postnatal
DATT : [List]postnatal
No:1371
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]efter fdslen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:postoperative
DATT : [List]postoperativ
No:1372
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]efter en operation
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:postpartum
DATT : [List]postpartum
No:1373
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]efter fdslen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:postprandial
DATT : [List]postprandial
No:1374
PR:
RF :94
YR:94
CO:postcibal
______________________________________________________________
DAPT : [List]efter et måltid
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:posttraumatic
DATT : [List]posttraumatisk
No:1375
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]efter ulykkestilfælde
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:postural
DATT : [List]postural
No:1376
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]holdnings-
RF1: ot
YR1:
CO1: stillings-
LU:


[Multilingual]

ST:potency
DATT : [List]potentia
No:1377
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]kraft
RF1: 94
YR1: 94
CO1: styrke
LU:


[Multilingual]

ST:potential
DATT : [List]potentiel
No:1378
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]eventuel
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:potentialization
DATT : [List]potensering
No:1379
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]to stoffers gensidigt forstærkende effekt på hinanden når
de er brugt sammen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:potentiation
DATT : [List]potensering
No:1380
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]to stoffers gensidigt forstærkende effekt på hinanden,
når de er brugt sammen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:precipitation
DATT : [List]præcipitation
No:1381
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](ud)fældning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:preclinical
DATT : [List]præklinisk
No:1382
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]om tidlige stadium i sygdom fr der kommer synlige tegn
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:precordial
DATT : [List]prækordial
No:1383
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående hjerteregionen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:precursor
DATT : [List]peækursor
No:1384
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forlber
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:predisposition
DATT : [List]disposition
No:1385
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]anlæg
RF1: 94
YR1: 94
CO1: modtagelighed
LU:


[Multilingual]

ST:preeclampsia
DATT : [List]præeklampsi
No:1386
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]svangerskabsforgiftning (med to af flgende tre sympto
mer: hypertension, demer, albuminuri)
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:preliminary
DATT : [List]præliminær
No:1387
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forelbig
RF1: 94
YR1: 94
CO1: orienterende
LU:


[Multilingual]

ST:preload
DATT : [List]forbelastning
No:1388
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forbelastning, hjertemusklens spænding under afslapning
fr sammentrækning
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:premature
DATT : [List]præmatur
No:1389
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]for tidligt (fdt)
RF1: 94
YR1: 94
CO1: underudviklet
LU:


[Multilingual]

ST:premedication
DATT : [List]præmedikation
No:1390
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]medicinsk forbehandling af patient til bedvelse
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:premenstrual
DATT : [List]præmenstruel
No:1391
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fr menstruationen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prenatal
DATT : [List]prænatal
No:1392
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fr fdslen
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:preoperative
DATT : [List]præoperativ
No:1393
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]fr en operation
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:preparation
DATT : [List]præparation
No:1394
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]præparat
RF1: 94
YR1: 94
CO1: præparation
LU:


[Multilingual]

ST:prepuce
DATT : [List]preputium
No:1395
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forhud
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prescription
DATT : [List]recept
No:1396
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]recept
RF1: 94
YR1: 94
CO1: foreskrivning
LU:


[Multilingual]

ST:presentation
DATT : [List]præsentatio
No:1397
PR:
RF :kl
YR:74
CO:præsentation
______________________________________________________________
DAPT : [List]fosterets placering i forhold til bækkenet og flgelig
under fdsel
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:presynaptic
DATT : [List]præsynaptisk
No:1398
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ved overgangen for nerveimpulser mellem to nervecellers
udlbere
RF1:ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:prevention
DATT : [List]prævention
No:1399
PR:
RF :ot
YR:forebyggelse
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forebyggelse
RF1: gy
YR1: 81
CO1: prævention
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary