Glossary of medical terms: Danish (25)


Back to welcome
Back to languageselection

[Multilingual]

ST:oligomenorrhoea
DATT : [List]oligomenorrhoea
No:1200
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]svag menstruation med lange, ofte uens, intervaller
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:oliguria
DATT : [List]oliguria
No:1201
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsat urindannelse
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:oncolytic
DATT : [List]onkolytisk
No:1202
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående oplsning af svulstvæv
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:oncotic
DATT : [List]TU
No:1203
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]TU
RF1:
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:oophorectomy
DATT : [List]oophorektomi
No:1204
PR:
RF :kl
YR:74
CO:oophorektomia, oophorectomi
______________________________________________________________
DAPT : [List]fjernelse af æggestok
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:opalescent
DATT : [List]opalescerende
No:1205
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]uklar
RF1: ms
YR1: 84
CO1: mælkeagtig
LU:


[Multilingual]

ST:ophthalmic
DATT : [List]ophthalm-
No:1206
PR:
RF :ms
YR:84
CO:ophthalmo-
______________________________________________________________
DAPT : [List]jen-
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ophthalmological
DATT : [List]ophtalmologisk
No:1207
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående jet og dets sygdomme
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:opiate (niet: opioid)
DATT : [List]opiat
No:1208
PR:
RF :ed
YR:85
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](opiumholdigt) svnbringende lægemiddel
RF1: ed
YR1: 85
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:opisthotonos
DATT : [List]opisthotonus
No:1209
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]krampagtig bagoverbjning af legemet
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:opportunistic
DATT : [List]opportunistisk infektion
No:1210
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]infektion, som kun fremkommer under særlige, gunstige
betingelser
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:optic
DATT : [List]optisk
No:1211
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]optisk
RF1: kl
YR1: 74
CO1: jen-
LU:


[Multilingual]

ST:optimal
DATT : [List]optimal
No:1212
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]optimal
RF1: 94
YR1: 94
CO1: bedste betingelser
LU:


[Multilingual]

ST:oral
DATT : [List]oral
No:1213
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mund-
RF1: ot
YR1:
CO1: oral-
LU:


[Multilingual]

ST:orbital
DATT : [List]orbital
No:1214
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]jenhule-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:orchitis
DATT : [List]orchitis
No:1215
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]testikelbetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:organism
DATT : [List]organisme
No:1216
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]organisme
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:orgasm
DATT : [List]orgasmus
No:1217
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]orgasme
RF1: 94
YR1: 94
CO1: kulmination af seksuel vellyst
LU:


[Multilingual]

ST:orientation
DATT : [List]orientering
No:1218
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]orientering
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:orofacial
DATT : [List]orofacial
No:1219
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]mund- og ansigt-
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:orthopaedic
DATT : [List]ortopædisk
No:1220
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]ortopædisk, om fejlagtige stillinger og bygningsfejl
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:orthostatic
DATT : [List]ortostatisk
No:1221
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] i stående stilling
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:osmolality
DATT : [List]osmolalitet
No:1222
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]antal grammolekyler oplst stof pr. kg. oplsningsmiddel
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:osmolarity
DATT : [List]osmolaritet
No:1223
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]antal grammolekyler oplst stof pr. liter oplsning
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:osmotic
DATT : [List]osmotisk
No:1224
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]angående osmose, d.v.s. passagen af et oplsningsmiddels
vandmolekyler fra mindre til strre koncentration gennem en
halvgennemtrængelig membran, der er uigennemtrængelig for de
oplste molekyler, men frit gennemtrængelig for
oplsningsmidlets vandmolekyler
RF1: bs
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ossicle
DATT : [List]ossiculum
No:1225
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]lille knogle
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ossification
DATT : [List]ossificatio
No:1226
PR:
RF :kl
YR:74
CO:ossifikation
______________________________________________________________
DAPT : [List]knogledannelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1: forbening
LU:


[Multilingual]

ST:osteoarthritis
DATT : [List]osteoarthritis
No:1227
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]betændelse i led og tilgrænsende knogle
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:osteodystrophy
DATT : [List]osteodystrophia
No:1228
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]defekt knoglestruktur
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:osteolysis
DATT : [List]osteolysis
No:1229
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]oplsning af knoglevæv
RF1: ms
YR1: 84
CO1: knoglenedbrydning
LU:


[Multilingual]

ST:osteomalacia
DATT : [List]osteomalaci
No:1230
PR:
RF :kl
YR:74
CO:osteomalacia
______________________________________________________________
DAPT : [List]tab af kalk med bevaret knoglemasse
RF1: ot
YR1:
CO1: knoglebldhed, knogleskrhed
LU:


[Multilingual]

ST:osteomyelitis
DATT : [List]osteomyelitis
No:1231
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]knoglemarvsbetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:osteoporosis
DATT : [List]osteoporosis
No:1232
PR:
RF :94
YR:94
CO:osteoporose
______________________________________________________________
DAPT : [List]nedsættelse af knoglemassen
RF1: ms
YR1: 84
CO1: knogleafkalkning, tab af knoglemasse
LU:


[Multilingual]

ST:osteotomy
DATT : [List]osteotomi
No:1233
PR:
RF :kll
YR:74
CO:osteotomia
______________________________________________________________
DAPT : [List]udskæring af et knoglestykke
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:otitis
DATT : [List]otitis
No:1234
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]rebetændelse
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:otorhinolaryngology
DATT : [List]otorinolaryngologi
No:1235
PR:
RF :ms
YR:84
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] læren om rets, næsens og strubens sygdomme
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:otorrhoea
DATT : [List]otorrhoea
No:1236
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]reflåd
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:otosclerosis
DATT : [List]otosclerosis
No:1237
PR:
RF :kl
YR:74
CO:otosklerose
______________________________________________________________
DAPT : [List]kronisk relidelse med tiltagende dvhed
RF1: ms
YR1: 84
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ototoxic
DATT : [List]ototoksisk
No:1238
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]giftigt for ret
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ovarian
DATT : [List]ovarial
No:1239
PR:
RF :kl
YR:74
CO:ovarie-
______________________________________________________________
DAPT : [List]æggestok-
RF1: kl
YR1: 74
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:overdosage
DATT : [List]overdosering
No:1240
PR:
RF :ot
YR:
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]overdosering
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:overdose
DATT : [List]overdosis
No:1241
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]overdosis
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ovulation
DATT : [List]ovulation
No:1242
PR:
RF :kl
YR:74
CO:ovulatio
______________________________________________________________
DAPT : [List]æglsning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:ovum
DATT : [List]ovum
No:1243
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]æg(celle)
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:oxidation
DATT : [List]oxydering
No:1244
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]forbrændingsproces
RF1: 94
YR1: 94
CO1: iltning
LU:


[Multilingual]

ST:oxygenation
DATT : [List]iltning
No:1245
PR:
RF :94
YR:94
CO:oxygenering
______________________________________________________________
DAPT : [List]iltning
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:oxytocic
DATT : [List]oxytocin
No:1246
PR:
RF :kl
YR:74
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List](middel) som fremhjælper fdselsprocessen
RF1: ot
YR1:
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:pacemaker
DATT : [List]pacemaker
No:1247
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List]pacemaker, elektrisk apparat som opretholder hjerterytmen
RF1: 94
YR1: 94
CO1:
LU:


[Multilingual]

ST:paediatric
DATT : [List] pædiatrisk
No:1248
PR:
RF :94
YR:94
CO:
______________________________________________________________
DAPT : [List] pædiatrisk
RF1: 94
YR1: 94
CO1: om brnesygdomme
LU:


[Multilingual]

ST:palliative
DATT : [List]palliativ/palliativa
No:1249
PR:
RF :94/kl
YR:94/74
CO:palliativa=plural
______________________________________________________________
DAPT : [List]lindrende (middel)
RF1: 94(kl)
YR1: 94(74)
CO1:
LU:


[Glossary] Go to the next part of the glossary